Mezinárodní konference
Stopy Evy Kmentové - lokální a světový kontext

3. 11. 2023 – 4. 11. 2023

Dům umění, Procházkova síň

Stopy Evy Kmentové - lokální a světový kontext

V rámci doprovodného programu k výstavě Evy Kmentové se ve dnech 3. - 4. listopadu v Procházkově síni odehraje mezinárodní konference zaměřená na lokální a světový kontext díla této umělkyně. Konference bude živě streamována a simultánně tlumočena.

Odkazy na českojazyčný stream najdete na našem YouTube: pátek, sobota

UPOZORNĚNÍ: Konference bude probíhat v prostorách výstavy za běžného provozu. Omlouváme se za vzniklá omezení a děkujeme za pochopení.

STOPY EVY KMENTOVÉ

Dílo Evy Kmentové (1928–1980) je v domácím prostředí dobře známé. Nejpozději od předčasné smrti se autorka stává jednou z legend českého poválečného umění, důležitou reprezentantkou silné ženské generace a předmětem postupného zhodnocování a přehodnocování jednotlivých tvůrčích etap. V posledních dvou dekádách minulého století interpretace tvůrčích a životních osudů Evy Kmentové navazovala na dobový emancipační rámec: Politická liberalizace v letech šedesátých a ideologická kontrola umělecké tvorby v letech sedmdesátých se zdály korespondovat s vývojem jejího sochařského díla. Nadějný rozvoj byl vnějšími okolnostmi omezen, slibná kariéra se v domácím prostředí dostává na slepou kolej a sledovat ji může jen soukromý okruh přátel. V souvislosti se znovunavázáním kontaktů a internacionalizací českého umění po roce 1989 se opakovaně konstatuje paralelnost životních i uměleckých osudů Evy Kmentové s dalšími, v zahraničí vysoce ceněnými tvůrkyněmi šedesátých let (Alina Szapocznikow, Eva Hesse, Maria Bartuszová). Příbuznou formální podobu některých děl doprovázejí i podobné obsahy, ale i mnohá originální řešení. Smyslem konference je nejen upřesnit náhled české historie umění na Evu Kmentovou, ale dosáhnout i takové reflexe, jež by přicházela z vnějšího prostředí.

PROGRAM KONFERENCE

PÁTEK

14:00
Odpolední blok: Uvítání, úvod ke konferenci
Moderuje Terezie Petišková, ředitelka Domu umění města Brna

14:15
Ida Muráňová, Alice Němcová
Tým autorek knihy Kmentová do kapsy, Národní galerie Praha
Představení knihy přibližující dílo Evy Kmentové (nejen) dětským čtenářům. Publikace je součástí nové ediční řady Národní galerie Praha zaměřené na zprostředkování moderního a současného umění.

14:45
Nela Kvíčalová
Katedra dějin umění, Univerzita Palackého v Olomouci
Účast Evy Kmentové a Olbrama Zoubka na dotváření veřejného prostoru v šedesátých letech 20. století na příkladech výzdoby Janáčkova divadla v Brně a Divadla pracujících v Gottwaldově. Zvláštní důraz bude kladen na okolnosti vzniku realizace v Brně.

15:15
Jana Kořínková
Historička umění, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ředitelka nakladatelství Vutium
Realizace a neuskutečněné návrhy Evy Kmentové vzniklé v návaznosti na tvorbu brněnských architektů Zdeňka Řiháka (1924–2006) a Ivana Rullera (1926–2018). Příspěvek se soustředí na podmínky práce výtvarníků v druhé polovině šedesátých let a úlohu architektů při výběru a uskutečňování výtvarných děl ve veřejném prostoru.

15:45–16:00
přestávka

16:00
Podvečerní blok: uvítání
Moderuje Helena Musilová, šéfkurátorka Galerie hlavního města Prahy

16:00
Denisa Kujelová
Historička umění, umělecká ředitelka a šéfkurátorka Fait Gallery, Brno, Seminář dějin umění FF MU v Brně
Eva Kmentová, Alina Szapocznikow, Hannah Wilke; tělesné sebepojetí jako součást vytváření identity. Dále budou v příspěvku zohledněny soudobé emancipační snahy o legitimizaci umělkyň a zahrnutí jejich názorů, strategií a zkušeností do uměleckohistorického diskursu v kontrastu s feministicky zcela nejednoznačným československým prostředím.

16:30
Alice Němcová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny, Národní galerie Praha
Pomíjivost, prázdný prostor, vanitas, Eva Kmentová a Felix González-Torres. Do jaké míry lze odvozovat linii vedoucí od holandských zátiší typu „když lidé odešli“ a vanitas k tvorbě těchto dvou vybraných umělců žijících ve dvacátém století?

17:00
Gabriela Garlatyová
Historička umění a kurátorka, Městská galerie v Rimavskej Sobote; Technická univerzita, Košice; Archiv Marii Bartuszovej, Košice
Maria Bartuszová. Kameny, větve stromů, listy, skořápky vajec jako stavební jednotky světa, v kterém žijeme. Příspěvek bude rozvažovat o příbuznostech a specifikách tématu přírody v tvorbě Marii Bartuszové a Evy Kmentové, a to zejména ve zkoumání jejich práce s odlitky přírodnin – listů, vaječných skořápek a kapek deště.

17:30
Shrnutí prvního dne

SOBOTA

10:00
Dopolední blok: přivítání
Moderuje Zuzana Jakalová, FaVU VUT v Brně, spoluautorka publikace Eva Kmentová

10:15
Amauta Garcia a David Camargo, v angličtině
Výtvarní umělci, Mexiko
Příspěvek prezentuje průběh projektu The Weight of Millions of Years Flowing (Váha plynoucích milionů let), jejž umělci uskutečnili na základě pozvání Kunstmusea Bochum v Německu. Jeho základem byla interpretace sochy Evy Kmentové Kolena, která je součástí sbírek muzea v Bochumi; zaměřili se především na její vztah k času.

10:45
Marta Dziewanska, on-line, v angličtině
Historička umění, kurátorka a editorka, KANAL-Centre Pompidou, Brusel, Belgie
Protiformy: Eva Kmentová, Maria Bartuszová, Feliza Bursztyn a Alina Szapocznikow. Přednášející – expertka na dílo polské sochařky Aliny Szapocznikow – vztáhne práci Evy Kmentové k několika dalším osobnostem východoevropského a světového sochařství a pokusí se najít souvislosti jdoucí za vizuální podobnost.

11:15
Petra Lexová
Seminář dějin umění FF MU Brno; Ústav věd o umění a kultuře, FF JCU, České Budějovice
Polštář, prostěradlo a měkké tělo; kvalita doteku a dotýkaného objektu jako ústřední motiv sochařské tvorby. Příspěvek nahlíží formální a materiálové přístupy, které Eva Kmentová volila k dosažení křehkosti, pomíjivosti a zdůraznění taktilní stránky díla. Autorka rovněž problematizuje, zda můžeme o Kmentové otiskovaném těle uvažovat jako o těle ženském.

11:45
Lucia Gregorová Stach
Slovenská národná galéria, Bratislava
Přítomný okamžik jako specifická metoda tvorby v umění středoevropských umělkyň v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (Eva Kmentová, Alina Szapocznikow, Jana Želibská, Maria Bartuszová). Ústřední téma přednášky se zaměřuje na využívání otisku, obrysu, dotyku a dechu, s důrazem na jejich schopnost zachycení přítomného okamžiku a konkrétního i metafrického překonávání limitů času.

12:15–13:30
přestávka

13:30
Odpolední blok: přivítání
Moderuje Tomáš Pospiszyl, AVU v Praze, kurátor výstavy Eva Kmentová

13:45
Pavel Pyś, on-line, v angličtině
Kurátor a historik umění, Walker Art Center, Minneapolis, USA
Kurátor Pavel Pyś připravil mezinárodní putovní výstavu Multiple Realities: Experimental Art in the Eastern Bloc, 1960s–1980s, jež bude probíhat ve Walker Art Center v Minneapolis od 11. 11. 2023 do 10. 3. 2024. Příspěvek představí výstavu i kontext, v němž se na ní ocitá práce Evy Kmentové.

14:15
Marianna Placáková
Ústav pro dějiny umění na FF UK v Praze, redaktorka časopisu Sešity pro umění, teorii a příbuzné zóny (AVU)
Feminismus v socialismu? Generace výtvarných umělkyň šedesátých let a „ženská otázka”. Autorka se zabývá vznikem feministického vědomí československých umělkyň, který klade do konce šedesátých let minulého století jako součást československého reformního procesu. Příspěvek zasazuje pozice jednotlivých umělkyň do kontextu diskuzí o genderové rovnosti, které sice neprobíhaly na umělecké scéně, ale staly se jedním z témat dobového tisku.

14:45
Karolina Majewska-Güde, v angličtině
Historička umění, badatelka a kurátorka, Berlín
Proměna sochařství. Sochařské postupy umělkyň ze střední a východní Evropy a jejich feministická umělecká historie. Příspěvek je zaměřen na modely historických narativů uměleckého vývoje v socialistické Evropě v kontextu proměny sochařství šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Feministický aspekt tohoto procesu se vztahuje ke kritice, která do umělecké praxe vpisovala zkušenosti žen z hlediska genderové, sociální a umělecké marginalizace, ale též afirmace.

15:15
Shrnutí konference

Související


Dům umění, Procházkova síň

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...