Call for papers
Stopy Evy Kmentové – lokální a světový kontext

Stopy Evy Kmentové – lokální a světový kontext

STOPY EVY KMENTOVÉ – LOKÁLNÍ A SVĚTOVÝ KONTEXT
Mezinárodní konference k dílu sochařky Evy Kmentové
Koncepce – Tomáš Pospiszyl
3. – 4. listopadu 2023

Dílo Evy Kmentové (1928-1980) je v domácím prostředí dobře známé. Již za svého života, a určitě pak po své předčasné smrti se autorka stala jednou z legend českého poválečného umění, důležitou reprezentantkou silné ženské generace a předmětem postupného zhodnocování a přehodnocování jednotlivých tvůrčích etap. V posledních dvou dekádách dvacátého století interpretace tvůrčích a životních osudů Evy Kmentové navazovala na dobový emancipační rámec – politická liberalizace v letech šedesátých a ideologická kontrola umělecké tvorby v letech sedmdesátých se zdály korespondovat s vývojem jejího sochařského díla. Nadějný rozvoj kultury byl vnějšími okolnostmi přerušen, slibná kariéra sochařky se v domácím prostředí dostala na slepou kolej a sledovat ji mohl jen soukromý okruh přátel. V souvislosti se znovunavázáním kontaktů a internacionalizací českého umění po roce 1989 se opakovaně konstatovala paralelnost životních i uměleckých osudů Evy Kmentové s dalšími, v zahraničí vysoce ceněnými tvůrkyněmi šedesátých let (Alina Szapocznikow, Eva Hesse, Mária Bartuszová). Příbuznou formální podobu některých děl doprovázejí i podobné obsahy, ale i mnohá originální řešení.

Smyslem konference je nejen upřesnit náhled české historie umění na Evu Kmentovou, ale dosáhnout i takové reflexe, jež by přicházela z vnějšího prostředí.  Mezinárodní konferenci strukturujeme okolo dvou hlavních tematických okruhů.

První by se měl zabývat pracovními podmínkami umělkyně-sochařky v prostředí kultury socialistického Československa. Jak se poválečné umělecké školství vyrovnávalo s impulsy moderního sochařství? Jak umělkyně reagovala na specifický způsob fungování výtvarného umění, postaveném na státních/veřejných zakázkách? Jak v tomto prostředí dokázala balancovat charakter tehdejší společenské poptávky a individuálního tvůrčího sebevyjádření? Jak se sochařka vyrovnávala s dobovým postavením ženy-umělkyně a jak se projevilo v reflexi její tvorby? Ptáme se, jak umělkyně ovlivnil socialistický režim, ale také společenské a rodinné prostředí. Jaká byla dynamika jejich partnerských vztahů šedesátých a sedmdesátých let? Důležitým tématem jsou bezpochyby i genderové aspekty výtvarného života. Jaký prostor měly ženy/sochařky v oficiálním i neoficiálním uměleckém prostředí? Jak uměleckou kariéru Evy Kmentové ovlivnil vztah k její nemoci, k fyzické nedostatečnosti? 

Druhý okruh se zaměří na komparativní studie vybraných uměleckých přístupů padesátých až sedmdesátých let. Nejde jen o progresivní formální elementy práce příbuzných sochařek, ale i její obsahy. Experimentování s materiály a prozkoumávání tělesnosti nejen jako individuální a progresivistický program, ale širší reakce umělkyň na jejich dobový společenský kontext. V čem se československé podmínky lišily od dalších umělkyň působících na různých stranách tzv. železné opony? Jaký typ alternativy přinášejí k příběhu umění v bývalých socialistických státech? Jak hodnotit současnou konjunkturu výstav příbuzných sochařek z východní Evropy? Jestliže jsou vnímány jako významný krok k jejich docenění, neměly by spíše než výzvu k doplnění stávajících kánonů znamenat především výzvu k jejich restrukturalizaci? Jaké roviny významů nalézáme v otisku/odlitku pro sochařskou autorskou výpověď? Jaký byl smysl sochařské procesuálnosti a efemérnosti? Jaké nové impulsy do dobového světového sochařství přineslo používání psaného jazyka?

Konference STOPY EVY KMENTOVÉ – LOKÁLNÍ A SVĚTOVÝ KONTEXT je součástí výstavy Eva Kmentová v Domě umění města Brna, která bude probíhat v termínu 22. srpna – 19. listopadu 2023.

  • Návrhy příspěvků zasílejte do 31. 7. 2023 na [obfuscate_1_|106|92|102|94|110|63|91|111|106|41|116|100|95|107|101|45|90|116] (anotace v rozsahu maximálně 1.800 znaků a stručné pracovní CV).
  • Výběr a oznámení o zařazení příspěvků do konference: nejpozději 31. 8. 2023
  • Podklady pro tlumočení příspěvku a dodání obrazového doprovodu: nejpozději 15. října 2023
  • V případě zařazení příspěvku do konference nabízíme ubytování a symbolický honorář ve výši 1000,- Kč.


Zavřít
Loading...