STILL LEFT

11. 2. 2020 – 18. 2. 2020

Dům pánů z Kunštátu, G99

Umělci

Tomáš Moravanský

Výstava "STILL LEFT" Tomáše Moravanského v Galerii G99 navazuje
na jeho rezidenční pobyt v rámci Brno Artist in Residence v Domě umění,
který se uskutečnil na podzim 2019.

STILL LEFT je pokračováním k souboru propojených galerijních projektů,
objektových instalací, intervencí do veřejného prostoru, scénických
představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem STILL
LIVE, ve kterém Moravanský v současnosti zkoumá a pracuje s tématy
každodennosti, psychologie pohybu, intelektuálního vlastnictví a kulturou
individualismu ve vztahu k fenomenologii.

Tomáš Moravanský -II- (SK/CZ) je panelákové dítě devadesátého prvního
roku z Dubnice nad Váhom. Je absolventem Ateliéru Intermédia na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně. Jeho tvorba je v široké škále povahy
interdisciplinární. Moravanský je vizuální a zvukový umělec, skladatel,
choreograf, filmový a scénický režisér, dramaturg, fotograf a mediátor.
Ve své práci často rozpracovává motiv osobní, emocionálně
zabarvené exprese na konceptuálním pozadí a jako autor se hlásí k linii
tzv. „romantického konceptualismu“.
Jeho tvorbu provázejí kritickoanalytické reflexe s oporou v odborné
literatuře, filosofii, sociologii a také psychoanalýze.

Rovněž je v jeho práci možné pozorovat výrazné prvky humoru,
podprahových asociací, jazykových her a sebeironie.
Tvoří v cyklech a sériích, kdy střídá formální přístupy na základě 
obsahu a vlastního vývoje. Jeho práce jsou význačné množstvím
spoluprací s různými jednotlivci, přizýváním si hostů k vytváření
kolektivů z interpretů různých oborů a žánrů. Je autorem hudební
produkce a videoklipů (Panáčik), galerijních instalací, představení
a intervencí do veřejného prostoru.
Je spoluzakladatelem a členem intermediální skupiny a občanského
sdružení INSTITUT INSTITUT (2018), která sdružuje aktéry různých
výrazů a médií v diskuzi, kritice, výzkumu a současné tvorbě se záměrem
podpory vzniku a prezentace individuálního a kolektivního díla.

Součástí instalace v rámci zahájení výstavy bude tanečně pohybová
kompoziceINTERPELLATION, která v tentýž večer naváže k první části
autorovy čtyřdílné série performativních intervencí pod názvem
Conditional Constructions I. pro nedalekou Galerii TIC (v 18:30).
Tanečnice: Miriam Budzáková, Simona Štangová, Nikola Majtanová,
Barbora Janáková

Výstavu bude moci v jejím průběhu navštívit veřejnost zdarma, pokud
při vstupu namísto zakoupení vstupenky, vymění lístek za již použitou
vstupenku z jiné kulturní akce (např. za lístek do kina či do divadla apod.).

www.institutinstitut.com


Dům pánů z Kunštátu, G99

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 18. 2. 2020


Zavřít
Loading...