Stará bydliště

27. 11. 2019 – 29. 3. 2020

Stará bydliště

Název výstavy odkazuje na sbírku básní Stará bydliště Ivana Blatného, do jehož tvorby se promítají vzpomínky a smutek nad stavem české krajiny. Společně se studenty a žáky se zaměříme na to, jak se daný motiv odráží v tvorbě vybraných umělců zastoupených ve výstavě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn, postavenou na vnímání základních prvků kulturní krajiny (strom, řeka, kámen, obloha, dům, zvíře, člověk).

Poznámka:
K výstavě je také možné objednat komentovanou prohlídku (cca 45-60 min. nebo dle domluvy) bez edukačních aktivit.

Pro oba stupně ZŠ a střední školy

Délka trvání:
90 min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 3. 12. 2019 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ a SŠ:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova

Klíčové pojmy:
Ivan Blatný, stav krajiny, vnitřní krajina umělců a umělkyň

Lektorky:
Romana Horáková, Lenka Trantírková


Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9
602 00 Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší než 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|105|88|98|92|56|98|108|108|36|109|107|92|109|96|38|97|113] / 731 656 858


Zavřít
Loading...