Stará bydliště

19. 11. 2019 – 26. 11. 2019

Dům pánů z Kunštátu

Kurátorka: Vendula Fremlová
Vystavující: Jan Ambrůz, Marie Blabolilová, Kateřina Frejlachová, Radek Fridrich, Anežka Kovalová, Lukáš Kováčik, Jiří Kubový, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Zorka Ságlová, Martin Špičák, Dagmar Šubrtová, Michaela Thelenová, Vladimír Turner, Diana Winklerová, Martin Zet

Název výstavy odkazuje k básnické sbírce Ivana Blatného, v níž (stejně jako ve výstavě) můžeme pociťovat cosi jako environmentální smutek, stesk po mizející krajině a biodiverzitě. Vedle sebe stojí díla, která se kriticky vyjadřují k dnešnímu stavu krajiny, ale i taková, která odrážejí krajinu minulosti, vnitřní krajinu umělců a umělkyň, více či méně idealizovanou krajinu bez ekologických zátěží a klimatických změn…

V rámci vernisáže se můžete těšit na hudební doprovod (Král Doubek) a performance Jakuba Orla Tomáše "Boží dar (Matěj od Matouše)"

Odchod z města na vesnici je krok proti pohodlí. Není snadné sehnat práci, nakoupit, zatopit, ohřát vodu, připravit dřevo na zimu, přináší spoustu obtíží, které městský byt a ulice skýtají automaticky. Odměnou však je životní prostor, přírodní krajina, která je z okolí města necitlivě vytlačena. Příroda je proměnlivá, cyklická a zranitelná jako živá bytost. Ani na venkově není taková krajina samozřejmostí. Obyvatelé venkova tíhnou k pohodlnému městskému způsobu života, člověk z krajiny mizí, spolu se svou krajinotvornou aktivitou. Vymizel tradiční způsob hospodářství a spolu s ním i bydlení. Lidé se v zájmu vlastního pohodlí uchylují k razantním úpravám, nevhodným a často nevratným urbanistickým a krajinným zásahům, které mají vliv na široké okolí.
Idea performance „Boží dar“ je upozornit na odhodlání mladých lidí přiblížit se tradičnímu způsobu života. Jakub se svou ženou odchází z Brna na Vysočinu. V rekonstrukci kaple Svatého Matouše v Jimramově, kromě zajímavého místa pro bydlení, vidí možnost vytvořit pevný bod v krajině. Poutní místo. Zdroj ochrany krajiny v blízkém okolí. O krajině jakožto „Božím daru“, (hebrejsky Matitjahu, počeštěné Matěj) bude umělec hovořit jménem svého ještě nenarozeného synka.
video+performance
délka trvání cca 20min


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 26. 11. 2019


Zavřít
Loading...