Aleš Čermák
Situace, v níž je opět možné cokoliv

15. 4. 2015 – 17. 5. 2015

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

František Kowolowski

Situace, v níž je opět možné cokoliv

Tvorba Aleše Čermáka představuje na současné aktuální scéně mimořádně temperamentní, jasně formulovaný a do mnoha žánrů zasahující projev. Zabývá se jak transformací odkazu moderní kultury prostřednictvím velkorysé, prostorové geometrální malby, tak hudební procesuální akční tvorbou, která má zázemí v rockovém hudebním prostoru. Využívá jak hudební, tak filmové, divadelní či literární způsoby vyjádření. Jeho díla spojuje obsahová linka, která se týká palčivých otázek a problémů současné společnosti. Zajímá ho aktivní podíl na utváření naší současnosti, pokouší se vědomě zacházet se skutečností. I když někdy působí jeho tvorba jako provokace, jedná se o snahu zodpovědného zacházení s časem, který nám je v tomto světě vymezen. Ilustrativní může být například jeden z jeho posledních projektů: pětidílný work in progress nazvaný Občan a věc (1992 - doposud), který se opírá o téma vyloučeného člověka ve společnosti (divadelní hra pro dva herce). Autor zkoumá meze společenské přijatelnosti své tvorby, jeho tvorba má často charakter barvité a strhující revolty. V Galerii Jaroslava Krále představí dvě videopráce, vytvořené přímo pro prostor výstavní síně.

Aleš Čermák (*1983) umělec, režisér, editor a zakladatel nezávislého nakladatelství Ausdruck Books. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění a studijní stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku. Pro jeho tvorbu je klíčová práce s textem jako s angažovaným protipólem žité skutečnosti. Vytváří publikace, výstavní a dramatické situace, které se zabývají aspekty globalizovaných sociopolitických podmínek a jejich vztahem k jednotlivci nebo komunitě. V roce 2013 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Účastnil se mezinárodních festivalů a výstavních projektů: Taipei Drift - International workshop for Art Academies Taipei na Tchaj-wanu, International Art Festival Europalia v Belgii, Mezinárodní festival pro umění, vědu a nové technologie v Praze, 9th International Biennial of Photography and Visual Art v Belgii či projekt Rookie v Poznani. V současnosti je na rezidenčním pobytu „Artist in Residence" v MuseumsQuartier / quartier21 ve Vídni.

Aleš Čermák ke své zvukové videoinstalaci v Domě umění říká: „Všechno, co děláme, je podmíněno skupinovou činností. Všichni přirozeně inklinujeme k nějaké skupině. Chceme někam patřit a být platní. Ale každý jedinec paradoxně chce podvědomě svojí skupinu přesáhnout. Je v něm vždy něco navíc, nějaká nadhodnota. Jedinec je, nebo chce být, v určitý moment vždy o krok dál. Možná tuší nějaké vzdálené nebezpečí, a proto si přirozeně buduje obranný mechanismus. Jedinec je – pozice plná předpokladů. V podstatě každý, na koho se podíváte na ulici nebo kdekoliv jinde, každý svým pohledem něco hledá. Hledá svého spotřebitele, kterého by si podmanil, a to jenom proto, aby ho pak mohl, přeženeme-li to, zničit. Domnívám se, že tak činíme jenom proto, abychom ničili a následně abychom mohli vytvářet něco dalšího, protože neustále je potřeba něco dělat. Co by člověk dělal, kdyby nemohl dělat nic? Nedělal by opravdu nic? A jak by to vypadalo?“


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 14. 4. 2015


Zavřít
Loading...