Vendula Chalánková
Schodek

18. 5. 2016 – 24. 7. 2016

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Terezie Petišková

Schodek

Tvorba Venduly Chalánkové (*1981) patří k tomu nejzajímavějšímu, co dnes v generaci mladších umělců v Brně vzniká. Zabývá se mnoha žánry: maluje, kreslí, vytváří koláže, komiksy, ale také instalace, objekty nebo návrhy i realizace vybavení galerijních či kavárenských interiérů. Ilustruje rovněž knížky pro děti, někdy vystupuje se svými texty nebo s kapelou. 

Podstatnější než různorodost její práce je však charakter půdorysu, ze kterého její tvorba vyrůstá. Vendula Chalánková vždy vychází z autenticky prožité všední skutečnosti. Pracuje s momentem, který vyjímá z reálné situace, aby rozvinula a zviditelnila jeho původně nezamýšlené a překvapivé významové roviny. Tento přístup je dobře patrný v jejích komiksech i  v malbách, jako je například série DINO (Dluhové inkaso obyvatel) nebo soubor Jídla, oba z roku 2015 .  Zvolené motivy, dobře odpozorované z reality, autorka navíc převádí do zjednodušených tvarů a forem. Vizualita jejích děl tedy často zprvu působí jako modernistická geometrická abstrakce, posléze jako naivní přiblížení moderním formám. Divák je konfrontován s momentem, kdy se musí zorientovat, co je vlastně na obrazové skladbě jejích děl podstatné, co znejišťující a matoucí. Musí se rozhodovat, zda má před sebou modernistickou malbu, nebo její zjednodušenou nápodobu. Teprve poté objevuje běžnou, obecně sdělnou rovinu námětu. Chalánková zahaluje tuto vědomou hru s vážnými hodnotami kultury i lidského života do závoje insitního přístupu k tvorbě. Dovoluje si zpochybňovat význam kultury a ptát se po významu umění obecně. Diváky svých děl často rozesmívá a odzbrojuje upřímnou a nezvyklou otevřeností, důsledností, s níž líčí odpozorované situace. Prací s humorem se řadí k umělcům, kteří vycházejí z impulzů konceptuálních tendencí a kteří používají vtip a nadsázku ve svých dílech pro prostředkování absurdity nebo pro naznačení vztahu k obecně lidskému prožívání. Řadí se k umělcům, kteří zacházejí se vtipem jako s mystickým, neuchopitelným okamžikem, jehož funkčnost lze jen s obtížemi racionálně analyzovat.

V Galerii Jaroslava Krále připravila Vendula Chalánková výstavu nazvanou Schodek, která představuje jen zlomek její práce. V instalaci se soustředí především na cykly koláží, které všechny vznikly v letošním roce. Ukazuje cyklus interpretující brněnskou Zbrojovku, kde má autorka již devět let svůj ateliér, a soubor Hotel Merkur, který připravila pro svou nedávnou výstavu v Dejvickém divadle. Koláží se Vendula Chalánková zabývá od roku 2013. Tehdy vytvořila nesmírně pracné, věrné obrazy elektronických obrazovek a nazvala je Handmade Photoshop Basic. Vystavené koláže interiérů provedla z papírů imitujících kámen, koženku či lakované materiály. Tvary staveb opět zjednodušila, takže se v nich objevuje rovina hry na modernistickou geometrickou kompozici.

Zvláštní chaos emocí prožívá divák při pohledu na koláže zobrazující interiér Domu umění města Brna. Posvátný brněnský stánek umění totiž autorka v tomto cyklu převedla do estetiky brizolitového panelového rodinného domku, do stylu přijatelného pro většinu národa. Rozehrává tak nebezpečnou hru s otázkou po smyslu rozdělení kultury na vysokou a nízkou. Prostřednictvím papírů imitujících ušlechtilé materiály se dopustila nehorázně něžného zesměšnění této instituce. V jejím pojetí vyplouvají na povrch socialisticko-realistické prvky stavby, která je obecně vnímána jako funkcionalistická. Chalánková se tak esenciálně dotýká reziduí totalitního uvažování naší společnosti i reálného charakteru přestavby Domu umění, poškozeného na konci druhé světové války. 

Vendula Chalánková se v průběhu svého studia na Fakultě výtvarných umění v Brně svým autorským naturelem šťastně potkala s učitelem Marianem Pallou. V obecné rovině působí její práce jako tvůrčí rozvíjení linie konceptuální tvorby kulturního prostoru Brna, jejímž reprezentantem je kromě Pally například i Jan Steklík a která systematicky pracuje s všedností, humorem a s významovými rovinami formy. 

Vendula Chalánková: "Zdrobnělinu slova schod používá vláda pro manko ve státním rozpočtu. U mě slovo schodek zastupuje série s názvem: Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu, která sestává z obrazů: Modrý pruh na bílém pozadí, Červený pruh na bílém pozadí, Zelený pruh na bílém pozadí a Fialový pruh na bílém pozadí. Jde o geometrickou abstrakci s inspiračním zdrojem v reálném životě. Obrazy jsou inspirovány úředními obálkami. Zkoumám v nich, zda jde vyvolat strach pomocí barvy. Úplnou novinkou na tomto poli je fialový pruh, který představuje novou službu DINO. Tedy dluhové inkaso obyvatelstva."

Doprovodný program

Muzejní noc

Muzejní noc

16. 5. 2016 – 22. 5. 2016

Dům umění

Schodek

Schodek

6. 6. 2016 – 9. 6. 2016

Vendula Chalánková, Terezie Petišková

Dům umění


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 17. 5. 2016

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Kult


Zavřít
Loading...