Małgorzata Szandała
Šamanova zkouška

11. 9. 2019 – 3. 11. 2019

Dům pánů z Kunštátu, G99

Kurátor/ka

Richard Fajnor

Šamanova zkouška

Výstava „Šamanova zkouška“ Małgorzaty Szandaly v Galerii G99 navazuje na její pobyt hostujícího umělce v rámci Brno Artists in Residence v Domě umění v roce 2018. V její dosavadní tvorbě sehrává významnou roli práce s prostorem nějakého místa a jeho historií, včetně vazeb na jiná místa, které vznikají používáním prostoru člověkem. Většinou se opírá o její osobní zkušenost s různými místy, která navštívila, a také o silné příběhy, které se s nimi pojí. Kontrast zdánlivé objektivity dokumentované historie a subjektivity osudu nějakého jedince spjatého s místem je často klíčovým momentem jejích kompozic. Vyžaduje osobní angažovanost a mentální participaci i od ostatních. Snaží se ji podpořit i důsledným oproštěním od své autorské stylizace. Výsledné dílo pak, jako dočasná instalace nebo třeba trvalejší intervence, vzniká jako kompilace pečlivě vybraných prvků vystupujících spíše v roli readymades. Konfrontace náhodného nebo cíleného obecenstva s takovou realizací se pak neobejde bez zapojení vlastních vzpomínek, zkušeností a zážitků každého diváka. Tato strategie se blíží mnohem více stylu práce, který používají vizuální performeři, než prostoroví tvůrci. Je použita i v případě výstavy „Šamanova zkouška“ pro prostor Galerie G99.

Małgorzata Szandała (1977) je polská konceptuální umělkyně žijící v obci Gliwice kousek od Katovic, kde momentálně působí jako odborná asistentka na tamní Akademii výtvarných umění. Studovala v ateliéru grafiky Akademie výtvarných umění v Krakově a také na Univerzitě humanitních a sociálních věd ve Varšavě. Velmi důležitou součást její umělecké práce tvoří výzkum uměním. Zaměřuje se na kognitivní roli umění, zkoumá principy a různé formy narace, zajímají ji hranice mezi dokumentem, faktickým dokladem reality a fikcí nebo reflexí skutečnosti skrze subjektivní prožívání. Výstupem jsou nejčastěji site-specific instalace, objekty a často používá subverzivní, nebo spíše zpochybňující strategie.

malgorzata-szandala.art.pl/

Foto: Polina Davydenko


Dům pánů z Kunštátu, G99

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 10. 9. 2019

Partneři

Dům umění města Brna

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

GoOut

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl


Zavřít
Loading...