Rezidence - Informace

Rezidence - rezidenční program Artists in Residence

Od roku 2017 se rezidenční program stal jednou z klíčových součástí koncepce Domu umění města Brna. Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců ve třech ateliérech.

Obecné informace

Cílem mezinárodního rezidenčního programu Domu umění města Brna je vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu myšlenek a názorů mezi českou a zahraniční uměleckou scénou i rozšíření stávajících rolí Domu umění jako komplexního zprostředkovatele současného umění aktivnímu uměleckému prostředí.
K účasti na rezidenčních pobytech vyzýváme vizuální umělce různých oborů, jejichž práce jsou založené na myšlence a nezávislé na formě, kurátory a badatele v oboru současného umění, architekty a designéry. Rezidenční pobyt chápeme jako médium pro realizaci uměleckých projektů i experimentů, jako formát pro umělecké aktivity, které nemusí nutně směřovat k výstavě v klasickém slova smyslu, ale i k jiným způsobům prezentace. Vítáme výzkumné projekty, které mapují prostředí a vnášejí do něj nové podněty, zvláště pak projekty sociálně angažované, které vedou k další diskuzi.
Prezentace prací i procesu tvorby rezidentů mají formát otevřených ateliérů. Rezidenti jsou zahrnuti do pravidelných událostí Domu umění. Individuálně organizujeme prezentace, debaty, performance, atd. Od poloviny roku 2017 dochází k užšímu provázání rezidenčního programu s galerií G99 jako prostoru pro představení děl vybraných rezidentů formou výstav. V rámci širší spolupráce jsme v kontaktu i s jinými uměleckými institucemi, školami, galeriemi, nezávislými kurátory a teoretiky umění.

Podporujeme myšlenku mobility a vzájemné výměny.

Rezidence jsou organizovány Domem umění města Brna ve spolupráci s městem Brnem.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

Výběr rezidentů

Rezidenti jsou zváni k pobytu na základě doporučení partnerských institucí, které jsou ve shodě se stanoviskem komise ustavené Domem umění města Brna pro výběrové řízení. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím našich partnerů, pokud splňují jejich podmínky. Otevřené výzvy jsou organizovány nepravidelně – informace o aktuálních výzvách najdete na stránkách Domu umění města Brna nebo na Facebooku.

Partneři

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
https://www.ffa.vutbr.cz

Meeting Brno
http://meetingbrno.cz

Podmínky rezidence

Rezidenti Domu umění města Brna jsou povinni strávit alespoň tři čtvrtiny svého pobytu v místě rezidence.

Komunikačním jazykem je angličtina a čeština.

Umělec se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací.

Náklady na chod ateliérů a ubytovacích jednotek jsou hrazeny ze zdrojů Domu umění. Dále poskytujeme produkční, propagační a kurátorskou podporu. Náklady na cestovné, stravné a materiál jsou kryty v rámci partnerské spolupráce, popřípadě z grantových zdrojů.

Prostory a vybavení

Pro rezidenční program je přizpůsobeno druhé patro brněnského Domu pánů z Kunštátu, které v sobě spojuje prostor pro pobyt i tvorbu umělců. Dům umění disponuje dvěma ateliéry, pracovnou pro teoretika, pokoji k ubytování maximálně třech rezidentů a kuchyní. K dispozici pro práci umělců je i sada nářadí a základní audiovizuální technika. Při realizaci děl je možné požádat o odbornou konzultaci a pomoc techniky Domu umění.

Adresa:
Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9
602 00 Brno

Facebook Brno Artists in Residence

Instagram Brno Artists in Residence

Youtube Brno Artists in Residence

Kontakt:
Šárka Telecká, kurátorka Brno Artists in Residence
[obfuscate_1_|115|92|100|92|92|106|88|56|91|110|108|36|109|100|94|109|96|38|90|115]
M (00420) 774 482 368

Jan Langer, produkce Brno Artists in Residence
[obfuscate_1_|107|88|102|94|94|113|55|92|108|102|44|108|101|92|103|104|37|91|113]
M (00420) 770 105 632

Jianan Qu, poradce pro spolupráci s čínskými rezidenčními centry
[obfuscate_1_|118|105|97|107|94|118|95|93|101|94|117|92|106|112|104|116|110|89|101|109|63|94|101|88|98|107|37|91|102|102]
jiananqu.com 

Zavřít
Loading...