Raviv Ganchrow: Artist Talk

5. 4. 2024 17:00 – 18:30

Dům umění

Raviv Ganchrow: Artist Talk

Jaké jsou původní elektrické obvody Země a jak se do nich otiskuje lidská činnost? Jak se budovy, městská infrastruktura a občané podílejí na složité dynamice zemského elektrického proudu a jak tyto interakce znějí? Telurické proudy jsou přirozeně se vyskytující výkyvy v elektrickém náboji zemského povrchu, které jsou způsobeny geofyzikálními procesy, slunečními cykly, blesky a lokalizovanými událostmi jako jsou minerální procesy, růst rostlin, srážky, tramvajová infrastruktura, elektronické komunikace a národní energetické sítě.

Zvuková instalace Building Telluric v brněnském Domě umění využívá samotnou budovu jako jeden konec dipólové elektrody, která se napojuje na živé elektrické výkyvy země procházející pod muzeem. Přednáška se bude zabývat některými teoretickými, historickými a technickými aspekty vážícími se k tomuto dílo.

Raviv Ganchrow je jedním z umělců, kteří své dílo prezentují na výstavě zvukového umění Beyond the Sound (5. 4. - 14. 7. 2024). Zkoumá vzájemnou závislost zvuku, místa a sluchu prostřednictvím instalací, psaní a vývoje transdukčních technologií. Ravivova zvuková díla se zabývají prostorově-materiálními operacemi zvuku v podmínkách, jako je infrazvuk prostředí, telurické proudy, rádiové vysílání, oceánská akustika a anechoické komory. Instalace využívají in-situ obvody zapojené přímo do míst, kde aktivují kontextovou dynamiku. Publikuje, pořádá workshopy a přednáší v širokém rozsahu o zvukových kontextech a prostorově-materiálním působení zvuku a v současné době působí na Institutu sonologie na Univerzitě umění v Haagu.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

https://ravivganchrow.com/

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...