Rádio Gotika

26. 4. 2024 17:00 – 20:00

Dům pánů z Kunštátu

Rádio Gotika

Rádio Gotika je průběžný performativní projekt Anny Prstkové a kolektivu založený na práci s vlastnoručně vyrobeným FM vysílačem malého dosahu. Vysílá vzácně na velmi krátkou vzdálenost, stálicemi v programu jsou pořady o nepraktických řemeslech, improvizovaná hudba a technické problémy. Doporučuje se poslouchat i neposlouchat, dívat se i nedívat.

Živé vysílání proběhne v okolí studia Rádia Gotika umístěného na nádvoří Domu pánů z Kunštátu. Podvečerní program rozkryje věčně aktuální téma domácí práce a volně přejde v pásmo živých hudebních performancí. Přítomnými hosty vysílání budou Jakub Šulík, Johana Bártová, Stanislav Filip a duo Pascal a Bourville. Posluchači a diváci rádia si mohou na místě zapůjčit kapesní rádio a při poslechu se svobodně pohybovat v dosahu signálu na nádvoří a balkonech, je také možné odcházet a přicházet kdykoliv v průběhu celého vysílání. Otevírací doba výstav bude po dobu vysílání prodloužená.

Akce je společným programem Terénu a Domu umění města Brna a probíhá v rámci Brno Art Week 2024.

Anna Prstková se narodila v roce 1994 ve Valašském Meziříčí. Absolvovala divadelní vědu na Univerzitě Karlově a režii na JAMU a magisterské studium Alternativního a loutkového divadla na DAMU. V současné době pracuje jako dramaturgyně v HaDivadle. Je také spoluzakladatelkou uměleckého uskupení bazmek entertainment. Za svou básnickou sbírku "49°27'45.249"N, 17°58'36.107"E" byla v roce 2018 nominována na Magnesii Literu.

Johana Bártová vystudovala SPŠG Hellichova v oboru fotografie a užitá média. Vystudovala režii a magisterský obor Alternativní a loutkové divadlo na DAMU.. Je spoluzakladatelkou divadelního uskupení FRAS, které se zabývá především loutkovou tvorbou. Mimo divadelní tvorbu se věnuje fotografii a lektorské činnosti.

Jakub Šulík je výtvarník, hudebník a performer původem ze Slovenska. Je spoluzakladatel skupiny FRAS a absolvent scénografie a magisterského oboru Alternativní a loutkové divadlo DAMU. Divadelní scénografii vytvářel v minulých letech například v Minoru, Huse na Provázku nebo v Bajce v Českém Tešíně.

Stanislav Filip pracoval na Přírodověděcké fakultě a na Stavební fakultě VUT, kde pusobil v Ústavu informatiky. Běhom studií hrál v legendární undergroundové hudební skupině Ještě jsme se nedohodli a podílel se na některých hudebních projektech Ivy Bittové a Pavla Fajta. Zaměřuje se na netradiční aplikaci výpočetní techniky v umění. Je asistentem v multimediální laboratoři FaVU VUT v Brně.


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno


Zavřít
Loading...