Přednáška
Poznámky a recepty: The Photographic Darkroom as a Organism

31. 10. 2023 17:00 – 18:30

Vašulka Kitchen Brno

Poznámky a recepty: The Photographic Darkroom as a Organism

Pozvánka k experimentálnímu čtení z knihovny, ze které autorka čerpá motivy ke své tvorbě, s praktickými ukázkami, které bádají mezi tělem, ekologií procesu a živými-neživými světlocitlivými materiály, jež přesahují stěny temné komory. Dekonstrukce hranic mezi člověkem a materiály (zejména pak těmi, které již prošly spotřebou) a naladění se na jejich aktivní charakter skrze tělesnou materialitu, má původ v myšlení autorek jako je Astrida Neimanis, Staicy Alaimo, Jane Bennett anebo Anna Lowenhaupt Tsing. Ve své praxi Michaela naviguje skrze materiální rozklad a pracuje s DIY-DIT metodami napříč principům udržitelnosti, které netouží po čistotě práce a myšlení, ale symbiotickém partnerství.

Texty budou v anglickém anebo českém jazyce, doprovázené praktickými ukázkami.

https://michaeladavidova.com/


Vašulka Kitchen Brno

Dominikánská 9

60200 Brno


Zavřít
Loading...