performance/performativita

27. 9. 2019 – 27. 9. 2019

Dům umění

PROGRAM
Workshop: performance/performativita
pátek 27. září
Dům umění města Brna
10:00 zahájení (úvodní slovo Elišky Poláčkové)
10:10 Alice Koubová: Performativní obrat ve filosofii
10:40 Csaba Szalo: Vědění, diskurs a performativita v kulturní sociologii
11:10 diskuse (moderuje Lukáš Kubina)
11:30 Coffee break
11:45 Michaela Vlčková: Performativní dimenze liturgie
12:15 Hana Buddeus: Od dokumentace akčního umění k performativní fotografii
12:45 diskuse (moderuje Amálie Buladrová)
13:00 - 14:00 pauza na oběd
14:10 Tomáš Ruller: Umění jako performance
14:40 Radoslava Schmelzová: Performance jako paralela mezi výtvarným umění a
divadlem
15:10 diskuse (moderuje Tomáš Kubart)
15:30 Coffee break
16:00 Milan Zvada: Vybrané aspekty výučby performatívnych štúdií a teórie divadla
v globálnom kontexte – divadlo ako predmet, prax a poznanie
16:30 diskuze (moderuje Ilona Horváthová)
16:40 Coffee break
17:00 – 18:00 závěrečná DISKUSE (moderuje Alice Koubová)
Anotace setkání
Performativní obrat, jakožto změna filozofického a metodologického paradigmatu směřující od díla
(artefaktu) k procesualitě, se na poli umění vyskytuje již od 60. let minulého století, v oborech sociálně
a kulturně vědních pak především od let 90. (popřípadě od začátku nového tisíciletí). V současném
českém a slovenském prostředí se konceptem performativity zabývají badatelé napříč humanitními a
sociálně-vědními disciplínami, stejně tak i umělci, a to i přesto, že neexistuje jednotná terminologie ani
jednotný performativní diskurz. Jelikož v tuzemsku doposud neproběhla žádná komplexní diskuse nad
konceptem performativity, rozhodli jsme se k tématu uspořádat setkání odborníků napříč sociálními a
humanitními obory a profesionálů z umělecké praxe. Ti by měli ve vzájemné diskuzi a diskuzi s
obecenstvem představit, jakým způsobem koncept performativity/performance ve svém výzkumu
používají a jak rozumí klíčovým pojmům z oblasti performativních studií.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...