Tomáš Ruller
PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

13. 9. 2017 – 12. 11. 2017

Dům umění

Kurátor/ka

Dušan Brozman

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

Retrospektivní výstava představí tvorbu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu, od roku 1974 do současnosti.

Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

Tomáš Ruller, brněnský rodák a performer, nastupující na scénu v 70. letech, je už od první poloviny osmdesátých let klíčovou osobností československé výtvarné scény. Ve svých performance pokračuje kontinuálně dodnes, často je kombinuje s multimediálními instalacemi. Jeho tvorba je z velké části založena na předem vypracovaných projektech, tak jako i na systematicky vedené dokumentaci, od jednoduché fotodokumentace akcí z raného období, kdy nebyla kvalitní technologie reprodukce v uměleckých kruzích téměř dostupná, po rozvinuté formy digitálních záznamů a postprodukce z nedávného období.

Retrospektiva v Domě umění představí v sedmi prostorách a kapitolách přehled Rullerova díla s důrazem na fotografie, objekty a instalace, doplněný výběrem nejdůležitějších videoprojekcí. Návštěvníka povede od počátečních akcí v 70. letech, uskutečněných v přírodě a v alternativních společenstvích, k expresivním body-artovým akcím 80. let. Další kapitolu tvoří mezinárodní projekty spolupráce School of Attention a Black Market. Těžiště 90. let je v instalacích a performancích, integrujících nová média a technologie. V pracích z přelomu tisíciletí se v Rullerově tvorbě objevují dokumentace a objekty alchymických experimentů.
K výstavě vyjde bohatě ilustrovaná monografie zahrnující historické reflexe současných českých a slovenských kunsthistoriků, rozhovory s autorem i jeho vlastní teoretické úvahy.

Výstava se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna, Ing. Petra Vokřála.

Doprovodný program

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

11. 9. 2017 – 17. 9. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

18. 9. 2017 – 24. 9. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

9. 10. 2017 – 15. 10. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

9. 10. 2017 – 15. 10. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

PERFORM-MADE/Odolné okamžiky

23. 10. 2017 – 29. 10. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE II.

PERFORM-MADE II.

30. 10. 2017 – 5. 11. 2017

Dům umění

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

6. 11. 2017 – 12. 11. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky

6. 11. 2017 – 12. 11. 2017

Tomáš Ruller

Dům umění

PERFORM-MADE I.

PERFORM-MADE I.

9. 10. 2017 – 15. 10. 2017

Dům umění


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 12. 9. 2017

Partneři

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Railreklam

Turistické informační centrum města Brna

Brno Expat Centre

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj

Státní fond kultury


Zavřít
Loading...