Pavel Korbička

13. 3. 2019 – 28. 4. 2019

Deflection

Pavel Korbička

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Jak světlo vidět
Samostatný průzkum výstavy, společně si sdělujeme volné asociace s ní spojené. Opět zcela jiný zážitek hlavních výstavních sálů Domu umění! Pokusíme se zjistit, co to vlastně světlo je, kde se bere a co by se asi stalo, kdyby najednou všechno světlo zmizelo a zbyla nám jen tma.

Jak světlem kreslit
Inspirujeme se umělcovými neony a tvůrčím způsobem spojíme světlo s pohybem. Vyzkoušíme si světelné kresby, kdy místo pastelek použijeme svítilny a baterky. Do světelných kreseb dokonce zapojíme i sami sebe a vzniknou nám tak experimentální rozzářené portréty.

Jak světlo zachytit
Celý kresebný proces budeme fotograficky zachycovat a ukážeme si, jak můžeme kreativním způsobem využít naše mobily. Nakonec společně vytvoříme skupinové, doslova rozzářené, třídní foto.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 18. 3. 2016 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a příroda

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Klíčové pojmy:
světlo a tma, prostorová instalace, znejistění smyslů, experimentální fotografie, práce ve skupinách

Lektoruje:
Romana Horáková

Kdo vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem, ať si ho, prosíme, vezme na program s sebou.

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Jak světlo vidět
Samostatný průzkum výstavy, společně si sdělujeme volné asociace s ní spojené. Opět zcela jiný zážitek hlavních výstavních sálů Domu umění! Blíže prozkoumáme tvůrčí přístupy Pavla Korbičky a téma světla ve zpracování jiných autorů. Jak světlo jako hlavní motiv tvorby vnímali umělci napříč minulostí?

Jak světlo zachytit
Inspirujeme se umělcovými neony a tvůrčím způsobem spojíme světlo s pohybem. Vytvoříme malé filmové štáby, které natočí krátký experimentální film na zadané téma. Při té příležitosti si vyzkoušíme, jak můžeme kreativním způsobem využít naše mobily. Pokusíme se pracovat se specifickými podmínkami umělecké instalace a výjimečnou atmosférou Domu umění – tma a barevné neony nám budou originálním filmovým studiem.

Na závěr celého programu společně vytvoříme skupinové, doslova rozzářené, třídní foto.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 18. 3. 2016 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
umění a kultura, člověk a jeho svět, člověk a příroda

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Klíčové pojmy:
světlo a tma, prostorová instalace, znejistění smyslů, experimentální film, práce ve skupinách

Lektoruje:
Romana Horáková

Kdo vlastní mobilní telefon s fotoaparátem, ať si ho, prosíme, vezme na program s sebou.


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|110|99|92|98|92|57|92|112|108|36|110|101|96|109|96|39|91|117] / 731 656 858


Zavřít
Loading...