Otevřená výzva Brno Artists in Residence & G99 2024 / Your Addiction is the Message

21. 8. 2023 – 30. 9. 2023

Otevřená výzva Brno Artists in Residence & G99 2024 / Your Addiction is the Message

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu velkého množství přihlášek budou výsledky oznámeny 8. listopadu (oproti původně předpokládanému 31. říjnu). Děkujeme za pochopení.

Galerie G99 & Brno Artists in Residence vás zvou k účasti na otevřené výzvě pro vizuální umělce*kyně, teoretiky*čky nebo kurátory*ky jakékoliv národnosti, pohlaví nebo věku na participaci na kolektivní/sólové tématické výstavě nebo rezidenčním pobytu v roce 2024, zaštítěnými Domem umění města Brna.

TÉMA V BAIR A G99 V ROCE 2024

Rezidenční a výstavní program G99 v roce 2024 je koncipován jako série výstavních projektů, akcí a rezidenčních pobytů na téma zkoumání závislostí a únikových strategií v kontextu umění. Chceme se vyhnout apriori negativnímu pohledu na závislosti, namísto toho k nim přistupujeme jako ke zdroji informací, jejichž reflexe skrze uměleckou praxi nás zajímá. Slavnou větu Marshalla McLuhana "Medium is the message" (médium je zpráva) reinterpretujeme jako "Your Addiction is the Message" (vaše závislost je zpráva). Prostřednictvím otevřené výzvy hledáme rozmanité přístupy, které se mohou přímo či nepřímo vztahovat k tomuto tématu.

Na základě této tematické výzvy bude uspořádána 1) série výstavních projektů o třech částech a 2) rezidenční pobyty (budou vybráni*y tři vizuální umělci*kyně, kurátoři*ky nebo teoretici*čky na dvouměsíční rezidenční pobyt v období červen-červenec 2024).

Účastníci*ce výzvy se mohou přihlásit jak na výstavu, tak na rezidenční pobyt. Prosím, uvádějte v předmětu a obsahové části e-mailu, zda se hlásíte na výstavu, rezidenci nebo na obojí (můžete uvést i své priority).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty:

VÝSTAVA

UMĚLCI*KYNĚ

 • krátký motivační dopis související s tématem Your Addiction Is the Message
 • popis nápadů na výstavu nebo děl souvisejících s tématem Your Addiction Is the Message
 • portfolio (PDF/max. 10 MB nebo odkaz na webové stránky) a životopis

V případě video souborů uveďte odkazy na vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videí, jako je Vimeo, YouTube atd. Neposílejte prosím odkazy na video soubory ke stažení.

KURÁTOŘI*KY

 • Životopis & krátký motivační dopis nebo popis projektu souvisejícího s tématem Your Addiction Is the Message.

REZIDENCE

UMĚLCI*KYNĚ

 • portfolio (PDF/max. 10 MB nebo odkaz na webové stránky) a životopis

V případě video souborů uveďte odkazy na vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videí, jako je Vimeo, YouTube atd. Neposílejte prosím odkazy na video soubory ke stažení.

KURÁTOŘI*KY/TEORETICI*ČKY

 • Životopis a krátký motivační dopis nebo popis projektu, na kterém chtějí během pobytu na rezidenci pracovat.

Přihlášky umělců*kyň mohou obsahovat popis zamýšleného projektu pro pobyt souvisejícího s tématem Your Addiction Is the Message jako nepovinnou přílohu.

TERMÍNY

Lhůta pro podání přihlášek: do 30. září 2023
Uzávěrka výsledků: do 31. října 2023 (výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Domu umění města Brna a na facebookové stránce Brno Artists in Residence)
Termíny výstav: duben-květen 2024, září-říjen 2024, prosinec 2024-únor 2025
Termín rezidence: 3. června 2024 až 31. července 2024

UPOZORNĚNÍ

Přihlášky přijímáme pouze v češtině, angličtině a slovenštině prostřednictvím e-mailu do 30. září 2023.
Přihlášky s předmětem "Open Call - BAIR 2024 RESIDENCY" / "Open Call - BAIR 2024 EXHIBITION" zasílejte na adresu: [obfuscate_1_|97|105|102|105|90|113|107|97|109|109|114|96|102|108|94|114|96|92|95|103|98|92|56|97|102|96|96|100|40|92|110|100].
Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Domu umění města Brna a na facebookové stránce Rezidence brněnských umělců do 31. října 2023.
Vybraní uchazeči budou o výsledcích informováni e-mailem.

PODMÍNKY

G99

Dům umění města Brna poskytuje:

 • finanční krytí nákladů spojených s instalací výstavy;
 • honorář pro vystavující umělce*kyně a kurátory*ky;
 • transport výstavy;
 • základní PR (včetně promo tiskovin)
 • ubytování

Umělci*kyně se zavazují:

 • podílet se na realizaci výstavy tak, aby byla pro všechny účastníky*ice příjemným zážitkem

REZIDENCE:

Dům umění města Brna poskytuje:

 • umělecké stipendium: 40 000 Kč;
 • ubytování a otevřené ateliérové prostory v Domě pánů z Kunštátu v Brně;
 • základní technické vybavení a dílny;
 • produkční asistenci a konzultace pracovníků BAiR.

Umělci*kyně se zavazují:

 • pobývat v Brně minimálně 75 % času;
 • zúčastnit se akce Otevřené ateliéry;
 • vypracovat závěrečnou zprávu z průběhu rezidence.

OBECNÉ INFORMACE

G99

G99 se profiluje jako galerie zaměřená především na současné umění, s ohledem na komplexní sociokulturní otázky. Náš přístup klade důraz na podporu spolupráce a inkluzivity.
Výstavní program G99 pro rok 2024 je koncipován jako řada výstavních projektů a akcí, které se soustředí na téma "Your Addiction is the Message". Konkrétní uspořádání programu se bude odvíjet od předložených a vybraných projektů.

BRNO ARTISTS IN RESIDENCE

Program Brno Artists in Residence byl zahájen v roce 2016 s cílem rozvíjet příležitosti pro výměnu myšlenek a názorů mezi českou a mezinárodní uměleckou scénou a od té doby se stal klíčovou součástí koncepčního rámce Domu umění města Brna. K účasti na rezidenčním pobytu jsou zván*yi výtvarní*é umělci*kyně různých oborů, kurátoři*ky a teoretici*čky současného umění. Rezidenční program BAiR funguje v úzkém propojení s galerií G99 a vytváří tak prostor pro soustředěnou práci a prezentaci aktuálních přístupů v současném umění.

Pro více informací se prosím obraťte na:

 • G99: Barbora Trnková na [obfuscate_1_|115|105|102|101|104|117|88|56|94|110|108|36|109|103|94|109|96|38|93|115].
 • BAiR: Šimon Kadlčák na [obfuscate_1_|106|88|92|102|92|96|98|56|94|110|108|36|109|103|94|109|96|38|93|115]

Dům umění města Brna je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. Rezidenční pobyt umělce finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR.

Zavřít
Loading...