Open Call / Umělecká rezidence BAiR a VKB

7. 12. 2022 – 28. 2. 2023

Open Call / Umělecká rezidence BAiR a VKB

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno s potěšením oznamují vypsání mezinárodního Open Callu pro umělce a umělkyně či teoretiky a teoretičky působící v oblasti nových médií na podzimní období od 15. září do 15. listopadu 2023.

Přihlášky prosím zasílejte do 28. února 2023.

Brno Artists in Residence (BAiR) přijímá na rezidence umělce a umělkyně od roku 2016 a je klíčovou součástí koncepčního rámce Domu umění města Brna. Poslední patro Domu pánů z Kunštátu bylo zrekonstruováno pro pobytový program, poskytuje zázemí pro ubytování a práci umělců ve třech ateliérech.

Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno (VKB) vzniklo v roce 2018 jako místo pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Skládá se z archivu Woodyho a Steiny Vašulkových a stálé expozice jejich vybraných děl. VKB pořádá akce a podporuje tvorbu nových médií. Zaměřuje se na připomenutí a rozvoj uměleckého a filosofického odkazu manželů Vašulkových, průkopníků umění nových médií s osobní vazbou na Brno.

OBECNÉ INFORMACE O REZIDENČNÍM PROGRAMU

Rezidenční program VKB slouží k navázání na odkaz a tvorbu manželů Vašulkových v kontextu současného diskurzu. Nabízíme různé platformy pro výměnu a rozvoj diskusí týkající se historické a současné podoby novomediálního umění a jeho aplikaci v interdisciplinární oblasti umění a techniky. Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno podporují realizaci různorodých současných uměleckých projektů a upřednostňují kooperativní přístupy, které odrážejí pluralitu a otevřenost.

Rezident*ka VKB 2023 bude mít přístup do Centra umění nových médií, jeho digitálního archivu, příruční knihovny a bude mu/jí poskytnuta příležitost prezentovat svou práci místnímu publiku. Nabízíme rezidentům a rezidentkám spolupráci s našimi institucionálními partnery včetně Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a Teorií interaktivních médií Masarykovy univerzity. Podporujeme žadatele a žadatelky ve vývoji projektů, které zahrnují zapojení místních a regionálních odborníků a odbornic v technických a vědeckých oborech.

Rezident*ka bude vybrán*a na základě otevřené výzvy komise členů sdružení Vašulka Kitchen Brno. Uchazeči a uchazečky by měli*y být aktivními umělci a umělkyněmi nebo teoretiky a teoretičkami v oblasti umění nových médií. Očekáváme, že rezident*ka VKB představí své práce odborné i široké veřejnosti formou prezentace, přednášky, diskuse nebo výstavy ve výstavních prostorách Vašulka Kitchen Brno.

Přihlášky přijímáme v angličtině, češtině nebo slovenštině. 

PODMÍNKY

Brno Artists in Residence a Vašulka Kitchen Brno zajišťuje:

 • Umělecké stipendium: 40 000 Kč;
 • Ubytování a studio v Domě pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, 602 00 Brno, Česká republika;
 • Dostupné technické vybavení a workshop.

Rezident*ka je povinen*povinná: 

 • Být v Brně alespoň 75 % času;
 • Účastnit se programů, které pro své rezidenty pořádá BAiR a VKB, včetně videorozhovoru za účelem zvýšení povědomí o rezidenčním programu;
 • Vypracovat závěrečnou zprávu s fotodokumentací z průběhu pobytu.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Přihlášky musí obsahovat následující dokumenty (pouze ve formátu PDF):

 • Motivační dopis, kde popíšete důvody, proč se hlásíte, vaše očekávání, a na co byste se chtěli během pobytu konkrétně zaměřit (max. 3 000 znaků);
 • Stručný informativní životopis včetně kontaktních údajů (max. 1 strana);
 • Portfolio (max. 10 MB). Pro videosoubory uveďte odkazy na své vlastní webové stránky nebo na platformy pro sdílení videa, jako je Vimeo, Youtube atd. Neposílejte prosím odkazy na soubory ke stažení videí.

POZNÁMKA

 • Přijatí kandidáti jsou povinni využít rezidenci v plné délce během následujících pevně stanovených období.
 • Přihlášky v angličtině, češtině a slovenštině budou přijímány e-mailem do: Úterý 28. února 2023.
 • Svou přihlášku s předmětem „VKB Residency Open Call 2023“ zašlete na: [obfuscate_1_|104|101|93|109|61|117|88|106|115|105|106|88|98|103|113|98|95|92|108|43|110|105|94]

Výsledky otevřené výzvy budou vyhlášeny do 30. března 2023 na webových stránkách Domu umění města Brna a Vašulka Kitchen Brno a na příslušných facebookových stránkách.

Úspěšní kandidáti budou kontaktováni e-mailem.

Pro více informací kontaktujte Helenu Todorovou na e-mailové adrese [obfuscate_1_|104|101|93|109|61|117|88|106|115|105|106|88|98|103|113|98|95|92|108|43|110|105|94] s uvedením předmětu "VKB Residency Inquiry 2023".

Zavřít
Loading...