Open Call pro absolventy FAVU

Dům umění města Brna (dále také DU) ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT (dále FaVU) vypisují otevřenou výzvu na rezidenční pobyt v rezidenčním centru Brno Artists in Residence v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 2, Brno).

Open Call je otevřen pro všechny absolvent(k)y magisterského a doktorského studia na FaVU. Délka trvání rezidenčního pobytu jsou 2 měsíce: 15. 9. – 15. 11. 2019.

Brno Artists in Residence nabízí:

stipendium ve výši 20 000 Kč (brutto) + příspěvek na materiál dle individuální potřeby až do výše 8 000 Kč;
ateliér v rezidenčním prostoru Domu pánů z Kunštátu;
ubytování v Domě pánů z Kunštátu;
rezidenční pobyt společně s umělci z Maďarska a z Polska;
teoretickou podporu;
výstavu v galerii G99 (Dům pánů z Kunštátu) v produkci DU v termínu únor – březen 2020;
technické zázemí DU a FaVU.

Podmínky rezidenčního pobytu:

75 % času stráveného v Brně; účast na programu v organizaci Brno Artists in Residence; závěrečná zpráva.

Přihlášky:
Termín pro podání přihlášky je do 24. 6. 2019.
Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu [obfuscate_1_|114|96|105|103|104|117|88|60|98|95|96|37|114|113|109|97|105|42|95|115].
Do hlavičky e-mailu uveďte „Open Call – Rezidence pro absolventy FaVU“.

Povinnou součástí přihlášky je portfolio a motivační dopis se zdůvodněním zájmu o rezidenci a vytyčením uměleckých cílů (směřujících k závěrečné výstavě); velikost přílohy (portfolia) je max. 10 MB. Větší soubory (videa, animace apod.) musí být dostupné online (s odkazy v portfoliu).

Výběr a zveřejnění výsledků:

O výběru rezidentky/a rozhodne na základě zaslaných přihlášek komise složená ze zástupců FaVU VUT a DU. Výsledky budou dne 1. 7. 2019 zveřejněny na webových stránkách FaVU VUT a DU. Vybraný/a umělec/umělkyně bude informován/a e-mailem.

Více informací o programu Brno Artists in Residence najdete na: www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/informace, kontaktní osoby: Šárka Telecká, tel. 736 485 370, [obfuscate_1_|115|92|104|97|92|106|88|60|96|110|108|36|113|105|94|109|96|42|95|115]; Jan Langer, tel. 770 105 632, [obfuscate_1_|107|88|106|99|94|113|55|96|113|102|44|108|105|97|103|104|37|95|118].

Zavřít
Loading...