Open Call Brno AIR 2021 pro umělce/kyně, kurátory/ky, teoretiky/čky v Białystoku (PL)

1. 11. 2020 – 30. 11. 2020

Dům umění města Brna, Brno Artists in Residence a Galerie Arsenal - Artist in Residence, Bialystok, Polsko vyhlašují výzvu k předkládání žádostí pro měsíční rezidenční pobyt v Polsku. Pobyt je určen pro umělce, kurátory či teoretiky žijící v České republice.

Základní informace
V roce 2004 iniciovala Galerie Arsenal v Bialystoku multidisciplinární residenční program pro vizuální umělce, kurátory a teoretiky. Jeho cílem je podpořit kreativní proces a činnost umělců, kurátorů či teoretiků pracujících se širokou škálou médií, z různého prostředí a zemí. Program je příležitostí pro kulturní výměnu a poznávání nových kulturních kontextů a umožňuje rozvoj hlubšího pochopení kulturní a společenské diverzity v lokálním kontextu.
Zveme umělce, kurátory či teoretiky, aby se zúčastnili našeho měsíčního residenčního programu, který se koná v září 2021. Během pobytu budete mít příležitost k nezávislé i kooperativní tvůrčí práci. Výstupy residence mohou mít formu veřejné prezentace, setkání s diváky, workshopů či aktivit ve veřejném prostoru.

Rezidence zahrnuje
- finanční příspěvek 2000 zlotých;
- ubytování;
- pracovní prostor pro umělce;
- technickou podporu a odbornou konzultaci.

Termín rezidence
Rezidenční pobyt se uskuteční od 2. 9. – 30. 9. 2021
Místo konání: Galerie Arsenal, ul. Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, Polsko

Jak se přihlásit
- Přihláška musí obsahovat následující dokumenty (pouze v PDF)
- motivační dopis vysvětlující, proč se umělec do programu hlásí, co od něj očekává a na co by se chtěl zaměřit během residence (max. 3 000 znaků);
- stručný informativní životopis včetně kontaktu (max. 1 str.);
- portfolio (max. 10 MB).
- Videa/filmy – doporučujeme poslat odkazy na webové stránky, stránku na Vimeo, youtube, etc. Neposílejte prosím video soubory.

Přihlášky se přijímají výhradně v angličtině a emailem, do 30. listopadu, 2020 (do 23:59) Do předmětu zprávy prosím uveďte "Open Call – Arsenal" a pošlete na [obfuscate_1_|97|105|102|105|90|113|107|97|109|109|114|96|102|108|94|114|96|92|95|103|98|92|56|97|102|96|96|100|40|92|110|100]

Výběr a zveřejnění výsledků:
O výběru rezidenta rozhodne na základě zaslaných přihlášek komise Galerie Arsenal s nezávislým odborníkem. Výsledky budou zveřejněny do 21. prosince, 2020 na webových stránkách DUMB a na facebookových stránkách rezidencí: FB BAiR. Vybraný rezident bude informován e-mailem. Další informace poskytne: Lucia Bergamaschi [obfuscate_1_|97|88|97|108|57|99|108|101|39|110|108|92|102|99|39|98|113]

* Rezidenční pobyt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Statutární město Brno finančně dotuje provoz Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.
** Brno Artists in Residence si vyhrazuje právo v případě nutnosti, zejména v případech souvisejících s přijetím a dodržováním opatření zabraňujících šíření viru označovaného jako COVID-19, změnit nebo-li zrušit konání residence.

Zavřít
Loading...