Vašulka Kitchen Brno
Online prezentace: Matthew Ostrowski

13. 4. 2021

V rámci plánované výstavy audiovizuálního umělce Matthewa Ostrowskiho jsme připravili úvodní online prezentaci, ve které umělec představí dvě umělecká díla – Scarlet (t) a Johanka a její soudci – která budou po znovuotevření galerií ve Vašulka Kitchen Brno vystavena a následně i umístěna do jejího online archivu. V prezentaci se návštěvníci dozví více o formě videa, se kterou Ostrowski ve vybraných dílech pracuje, a o nástrojích a ideových či filosofických východiscích, ze kterých vychází.

V díle Scarlet (t) z roku 2012 se autor zaměřuje pouze na rty hlavní představitelky filmu Dívky s perlou, Scarlett Johansson, která je středobodem filmu, k níž se upírá veškerá pozornost jak celého příběhu a jejich aktérů, tak také diváků. Právě téma dívání, pozorování nejen v rámci příběhu, ale především mezi divákem a obrazem se stává klíčovým motivem díla, které Ostrowski ukazuje zbavené dalších rušivých záběrů. Rty vystupují v roli fetiše, objektu nenaplněné touhy, jak mezi aktéry filmu, tak ve vztahu k divákům a jejich pasivní roli pozorovatelů, jimž jsou nepřístupné.

Novější práce z roku 2020 s názvem Johanka a její soudci (Joan and her Persecutors) vychází ze slavného němého filmu rané kinematografie Útrpení Johanky z Arku (Passion of Joan of Arc) z roku 1928 (režie C. T. Dreyer), který zcela mimo dobové konvence pracuje s kamerou v netradičních dlouhých záběrech snímajících z nadhledu a podhledu výrazy lidské tváře a jejich emocí. Ostrowski tuto koncentraci na škálu výrazů a emocí (od utrpení po extatické vytržení Johanky a pohrdání jejich soudců) dále stupňuje a osamostatňuje záběr na obličej do samostatné kompozice, bez příběhové linky, vyjmutého z lineárně ubíhajícího času.

Prezentaci je možno shlédnout na tomto odkazu.

Matthew Ostrowski, rodák z New Yorku, je skladatel, improvizátor a instalační umělec. Jeho práce zahrnuje digitální sólovou a souborovou improvizaci, vícekanálové elektronické kompozice s pevnými médii a algoritmicky generované instalační kusy pro videa, vícekanálové zvuky a roboticky ovládané objekty.

Zavřít
Loading...