Nina Grúňová (CZ)

13. 9. 2018 – 13. 1. 2019

Nina Grúňová (CZ)

Autorka ve svých posledních dílech zpracovává témata repetice, absence a zabývá se povahou vidění. Všechna dosavadní díla Niny Grúňové mají jedno společné, a to dlouhodobé prožívání jednotlivých témat, doslova hloubání a dozrávání myšlenky, která je zasunutá kdesi v pozadí každodenních dějů. Takto klíčila i myšlenka na zpracování tématu pohyblivosti, proměnlivosti a času. Ve video práci Natáhnout okamžik se snaží prodloužit svůj vlastní biologický čas zpomalením myšlení, dechu i tepu.

Tematicky podobně se odvíjí i video esej Možnosti lenosti z prostředí zaniklého rodinného zahradnictví; vyplývá z ní, že absenci lze vnímat jako tvůrčí prostor. Motiv absence je dále rozvíjen v knize Tíhu řasy v dlani těžkat, kde se bílá stránka papíru stává svědectvím místa svého výskytu. Bílý list papíru, který je symbolicky vnímán jako prázdný, se v různém prostředí stává proměnlivou abstrakcí. Podléhá chromatičnosti dopadajícího světla, našemu vidění a pojmovému jazyku. Přes 60 listů papíru pojednává o dvojí povaze toho, jak se papír v různém prostředí jeví. Popis probíhá subjektivní metodou – zrakem a písemným záznamem takového dojmu a objektivním digitálním měřením.

Během svého rezidenčního pobytu bude Nina Grúňová rozvíjet toto téma. Bude pracovat s pojetím barvy a obarvováním jako svědectvím z prostředí vzniku obrazu i textovou analogií tohoto procesu.

Nina Grúňová (1990) je absolventkou malířského ateliéru Luďka Rathouského na brněnské Fakultě výtvarných umění a nyní dokončuje svá druhá magisterská studia na FAMU v oboru Audiovizuální studia. Pobyt autorky je společným programem FAVU a Domu umění – rezidence pro absolventa fakulty.

http://www.ninagrunova.com/

Zavřít
Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.