Nevratný posun

22. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Dům pánů z Kunštátu

Kurátor/ka

Jen Kratochvil

Nevratný posun

Skupinová výstava bývalých studentů prof. Adély Matasové z výtvarných ateliérů konceptuální a intermediální tvorby na UMPRUM v Praze a Západočeské univerzitě v Plzni.

„Nevratný posun“ je poslední z cyklu tří výstav. První z cyklu − „Zóna pohybu“ (DOX, 2014) − mapovala jak samotnou práci s novými médii v 90. letech minulého století na UMPRUM, tak proměnu ateliéru volného umění, který jako první začal používat počítačovou techniku. Po úspěšné výstavě v Doxu pokračovala užší skupina absolventů na přípravě druhé výstavy, která se uskutečnila od dubna do června 2016 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, jejíž prostory se staly nedílnou součástí konceptu výstavy. Název výstavy „Teorie chlupatého míče“ je odkazem k samotné teorii, která popisuje, jak lze uspořádat směry na povrchu koule. Jednotlivé výtvarné výpovědi v souladu s teorií reflektují principy odchylek a nerovností.
Koncept výstavy „Nevratný posun“ navazuje na tematizovaný problém odchylek a nerovností (Klatovy, 2016) a vychází oproti předchozímu úzkému propojení s architektonickým prostorem galerie také z úvah o vztahu uměleckého díla k budoucnosti v kontextu sílících sociálních apelů.

Vystavující umělci:
Matej Al-Ali, Tomáš Moravec + Petr Dub / Jiří Černický + Martin Kolarov, Kateřina Palešníková, Jakub Choma, Adam Vít/ Tereza Fišerová + Evžen Šimera / Zdena Kolečková + Marija Mandić / Pavel Kopřiva + studenti ateliéru Interaktivní média FUD UJEP Ústí nad Labem / Alena Kotzmannová + Dominik Gajarský, Roman Štětina / Lukáš Machalický + Robert Šalanda / Adéla Matasová + Jan Jakub Kotík a Tomáš Kotík / Barbora B. Němcová / Jan Rous + Aleš Čermák / Eva Sakuma / Michal Sedlák + Zdenek Hůla / Tereza Severová, Tereza Velíková / Richard Wiesner + Krištof Kintera

Autorka koncepce: Adéla Matasová
Kurátor výstavy: Jen Kratochvil
Grafické a instalační řešení výstavy: Tomáš Moravec

 


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 21. 11. 2016

Partneři

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Kult

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...