Ateliér Time-Based Media
Nemám čas

19. 5. 2022 – 3. 7. 2022

Vašulka Kitchen Brno

Kurátor/ka

Pavel Mrkus, Daniel Hanzlík

Nemám čas

Ateliér Time-Based Media z Ústí nad Labem se pod vedením Pavla Mrkuse a Daniela Hanzlíka soustavně zabývá videem, zvukem a počítačovými technologiemi v prostředí současného umění. Využívá přitom práce s časem, kterým rozvíjí možnosti obrazu, objektu či prostorové instalace. Obsahově i technologicky propojuje postupy aktuálního výtvarného umění, experimentálního filmu, sound artu, interaktivních a performativních forem. 

VYSTAVENÁ DÍLA

Audiovizuální instalace Vojtěcha Groota s názvem Mezní stav černé skříňky (2021) divákovi prezentuje proces experimentu. Proces interakce motorů, generující různé jevy, který je uschován v krychli, je bezdrátově vysílán a následně promítán. Jde o proces hnaný osobní touhou o poznání skrze nevědecký výzkum. V tomto přístupu nejde o empirické výsledky, nýbrž o zkušenost zažitou z experimentu. Toto až haptické ověřování reality je divákovi částečně zahaleno distanční prezentací.

Tištěný poslechový průvodce Martina Marka s názvem sluchem (2022) představuje umělecký výstup autora, který se dlouhodobě zabývá zvukovým médiem a sluchovou percepcí a vjemy ve spojení s textovými instrukcemi nebo návody. Uši jsou podobně jako ostatní smysly rozhraním mezi vnitřním a vnějším. Zvuk nás vede, vytváří naši představu o prostoru a přemisťuje nás v čase. Svoboda poslouchat umožňuje vytvářet akustické prostředí, které přímo ovlivňujeme, a které zpětně působí na nás i na ostatní. Uši sice nemůžeme jednoduše zavřít jako oči a pozastavit vjem, který k nám doléhá, můžeme je však adaptovat, trénovat a ovládat jako nástroj. Poslechový průvodce pojednává sluch jako aktivitu, která je v dialogu s jevy, s nimiž se setkává. Ustálením se v přítomném okamžiku vybízí přistupovat ke slyšení jako k ladění sebe k něčemu.

Instalaci Mine dream (2022) Petra Halžleho tvoří tři videa a terénních nahrávek. Centrální video zachycuje pohledy na České středohoří, důl Bílinu, elektrárnu Ledvice a místo stavby rypadla KK 1600. Ve výjevech lze vnímat silný kontrast mezi přírodou, “umělou” rekultivovanou krajinou a masivními důlními jámami, které na svou rekultivaci čekají. Výrazným momentem videa je pohled na dvě denní doby, v nichž se střídá dominantní postavení přírody a lidské činnosti. Ve dne lze v okolí výsypky a dolu spatřit divokou zvěř a slyšet zpěv ptáků. Po setmění lze spatřit silně osvětlenou důlní jámu s věžemi a rypadly a slyšet neutuchající lomoz důlní techniky.

Další dvě videa zobrazují různé přístupy k sonifikaci terénních nahrávek z daného prostředí. První z nich odkazuje k postupnému vrstvení vytěžené hlušiny a vytváření horizontálních struktur vrstvených v čase, druhé k sypání zeminy ze zakladačů, které neustále přetváří ráz krajiny. 

V průběhu konání výstavy se budou konat tyto audiovizuální performance:

Cinematic #3 - Live Archive
Série audiovizuálních performancí založená na autorských zvukových interakcích s vybranými díly z digitálního archivu Steiny a Woodyho Vašulkových.
autoři: Vojtěch Groot, Jindřich Jandečka, Polina Khatsenka

Alpha
Beatbox ve spojení s experimentálním pojetím zvukomalebných barev dává dohromady duo těchto umělců. Hledají, jak bezprostředně předat jejich hudební myšlenky divákovi, aby zachovaly svou autenticitu a neopracovanou surovost. Zaměřují se na přirozené zdroje zvuku, které se nebojí propojit se syntetickým zvukem.
autoři: David Mirský a Lada Jaffe ⠀

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky. 

Doprovodný program

Atelier Time-Based Media: Nemám čas

Atelier Time-Based Media: Nemám čas

19. 5. 2022 17:00 – 18:00

Srdečně zveme na zahájení výstavy Ateliér Time-Based Media: Nemám čas, která proběhne 19. května od 17 hodin ve Vašulka Kitchen Brno.

út - pá 10:00-18:00

Vašulka Kitchen Brno


Vašulka Kitchen Brno

Dominikánská 9

60200 Brno

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...