Komentovaná prohlídka
Nataliya Ilchuk: Marché

26. 9. 2023 17:00 – 18:00

Vašulka Kitchen Brno

Nataliya Ilchuk: Marché

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Nataliya Ilchuk: Marché, která se uskuteční v úterý 26. září 2023 v 17 hodin ve Vašulka Kitchen Brno. Výstavu přiblíží kurátorky Monika Szűcsová a Viktória Pardovičová.

O VÝSTAVĚ

Výstava Marché je komentářem k situaci na Ukrajině, kde práce není ze strany státu chráněna ani garantována a často slouží jako prostředek k překonávání sociální reality, definované řadou bariér. V procesu hledání seberealizace se lidé snaží objevovat způsoby, jak se vyhnout podřízení se autoritám tak, aby si zachovali svobodu, pričemž do hry vstupují hodnoty přesahující snahy o nabývání kapitálu. Takové úsilí, které se ani v průběhu let a širších globálních změn a krizí reálně nevytrácí vyžaduje určitou míru kreativity. Pracovník*ce v průmyslu je nucen k systematické produkci a je omezován automatismy, které si nevyhnutelně začne uvědomovat v důsledku monotónních činností a závislosti na strojích. Zaměstnanci jako tvůrčí aktéři se ve společnosti neliší od umělců, kteří lavírují mezi pravidly uzákoněnými mocí a hledají rovnováhu mezi životem a prací, která jen zřídka existuje jako vytyčená linie. Jejich životy se často stávají předmětem práce a naopak. Přestože Marché svůj pohled zaměřuje na situaci ukrajinských průmyslových dělníků a dělnic, cestujících za prací do zahraničí, naznačuje také širší důsledky zmiňované situace, které lze pozorovat i v jiných zemích z nichž každá má svá specifika. Ty existující v realitě aktivních nepřátelských konfliktů, i mimo ně.

Nataliya Ilchuk je umělkyně pocházející z Ukrajiny, která pracuje převážně s filmem a videem. Narodila se v roce 1985 ve Lvově. Po studiích filmu v Kyjevě a Varšavě absolvovala v roce 2020 Le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains ve Francii. Od podzimu 2022 je doktorandkou na pařížské univerzitě CY Cergy ve Francii, kde se věnuje výzkumně-tvůrčí práci ve formě auto-etnografie. Její výzkum se zabývá omezením svobody umělce a zároveň se pokouší stanovit souvislosti mezi autenticitou v kinematografii a různými formami vnějšího a vnitřního tlaku, zejména cenzury a autocenzury. Nataliya Ilchuk byla v roce 2022 na rezidenčním pobytu ve Vašulka Kitchen Brno, na který navazuje aktuální výstavou.

Související


Vašulka Kitchen Brno

Dominikánská 9

60200 Brno


Zavřít
Loading...