Movere

18. 5. 2016 – 24. 7. 2016

Movere

Struktury pohybu

Základním tématem pro nás bude tentokrát POHYB a jeho vnímání jako samostatné estetické struktury. Pokusíme se intenzivně prožívat mechanizovaný nebo naopak zcela živelný a spontánní pohyb, který zaznamenáme – ať už prostřednictvím fotoaparátu v mobilních telefonech nebo zcela klasickou technikou kresby, kterou ale použijeme netradičním způsobem. Inspirovat nás bude nejen samotná výstava, ale například staré taneční notace. Budeme se zabývat mikropohybem částic hmoty nebo makropohybem planet a vesmíru, ale také nejsnáze zaznamenatelným pohybem kolem nás, v našem každodenním měřítku, kterému ale obvykle nevěnujeme pozornost. Vyzkoušíme si tanec s větrem nebo stalking kolemjdoucích, ať už lidí, psů nebo mravenců. 

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 25. 5. 2016 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, člověk a příroda, taneční a pohybová výchova

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
pohyb a výtvarné umění, pohyb jako estetická struktura, spontaneita, tělesnost, fyzikální zákonitosti, kresba jako záznam stopy, konceptuální a akční umění

Lektorují: Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]


Zavřít
Loading...