Monika Fryčová: ART & BUSINESS

Oslavy života, svoboda, ochota a spolupráce, ale zároveň byrokratická nařízení, kontroly a boj za alespoň drobnou ekonomickou samostatnost. To je výstava ART & BUSINESS Moniky Fryčové, která je v G99 v Domě pánů z Kunštátu k vidění ještě do 12. února.

…Sláva má svou cenu, jasně
Všechen náš čas stráven v záblescích světel

Vy všichni, cožpak nevidíte, cožpak nevidíte
Jak vaše láska ovlivňuje naši realitu
Pokaždé když jsme na dně
Se můžeme zvednout
A to vás dělá většími než život sám...

ART: Dvojice videí oslavuje hédonistické Já tím nejlepším, co nám život může nabídnout; volnou, svobodnou jízdou na party s drinky zdarma, která je doprovázena ochotnou podporou a vzájemnou spoluprací četných hostitelů a dobrovolníků... „větší než život sám“.

BUSINESS: Dokumentace a korespondence na stěnách však vypovídají o něčem jiném. Zachycují byrokratický boj na trnité cestě za alespoň drobnou ekonomickou samostatností; dokumenty od místních samospráv, celních úřadů, vládních orgánů, které zaštiťují umělecký projev a pohřbívají jej pod tunami byrokratických nařízení... „Sláva má svou cenu“.

Tato stále probíhající antagonistická interakce se nazývá: Performance.

(z textu k výstavě, autoři Nora Sdun, Sebastian Reuss, David Fletcher, Textem Verlag, Hamburg)

https://www.monikafrycova.net/
https://www.kiosk108.net/
Instagram: @kiosk108iceland

Zavřít
Loading...