Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)

16. 2. 2021 – 27. 6. 2021

Dům pánů z Kunštátu

Kurátor/ka

Marika Svobodová, Jana Vránová

Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)

V roce 110. výročí existence Domu umění města Brna připomínáme jubileum organizace s touto institucí spojené – roku 1960 bylo založena organizace Mladí přátelé výtvarného umění (MPVU). U jejího zrodu stál výtvarný pedagog a teoretik umění Igor Zhoř a tehdejší ředitel Domu umění Adolf Kroupa. Cílem sdružení bylo iniciovat zájem mladých o výtvarné umění, neformálním způsobem je seznamovat se soudobou českou i zahraniční uměleckou scénou. Pestrý program, v němž byly propojovány různé oblasti současného života s výtvarným uměním, jak s novými směry volné tvorby, tak s užitým uměním, byl připravován výborem MPVU; nabízel komentované prohlídky výstav, přednášky, besedy, filmové projekce a divadelní představení, hudební a literární pořady, zájezdy, návštěvy ateliérů a jiné akce, přibližující kulturní dění v širokém časovém i tematickém horizontu. Členové MPVU získávali i tehdy jinak nedostupné informace o aktuálních uměleckých trendech v mezinárodním kontextu; svým programovým zaměřením zastával klub ojedinělou pozici v republice, čemuž odpovídal i mimořádný zájem mladého publika.

Naplňování záměrů organizátorů sdružení rezonovalo s výstavní dramaturgií a provozem Domu umění, který svou multikulturní koncepcí vybočoval z rámce činností jiných výstavních institucí v republice a fungoval jako kulturní centrum, prezentující i jiné oblasti soudobého umění. Pracovníci Domu umění (především Nina Dvořáková a Jiří Valoch) se podíleli na přípravě a realizaci akcí MPVU, které byly realizovány i za spolupráce s jinými brněnskými kulturními organizacemi. Členy MPVU nepojil jen zájem o výtvarné umění, ale i pocit soudržnosti, možnost v relativně svobodném prostoru otevřeně sdílet svoje názory, dlouhodobé přátelské vztahy. Ukončení činnosti organizace v roce 1995 vyplynulo ze změny společenské a politické situace v zemi, nové možnosti poznávat současné světové umění z autopsie potlačily potřebu společných aktivit.

Koncepce výstavy přibližuje hlavní aspekty činnosti MPVU za více než tři desetiletí – připomíná ze současného pohledu historii a význam organizace, která přinesla nové impulzy do galerijní praxe a umožňovala přístup k informacím o progresivních uměleckých tendencích mimo oficiální struktury. Expozice seznamuje s jednotlivými programovými okruhy a realizovanými aktivitami členů MPVU. Dobové dokumenty, korespondence, fotografie a obrazové materiály se vztahují k propagaci akcí a konkrétním projektům, vypovídají o záměrech a obsahové náplni pořadů i dalších aktivitách, jako bylo výtvarné studio mladých, D-klub, skupina fotografů při MPVU, group m, programy klubovny s hudebními a literárními pořady, kolektivní happeningové a landartové akce a další. Samostatnou kapitolou je připomenutí hlavního iniciátora vzniku MPVU Igora Zhoře, z jehož ideových koncepcí teoretická báze organizace vycházela. Programové aktivity zahrnovaly i vydávání edic autorských knih (grafické listy, fotografie, ofsetové tisky), pohlednic, příležitostných grafických listů. Přehlídky tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků spolupořádané MPVU od konce 60. let přibližují ukázky prací umělců, které tehdy byly pro výstavy vybrány, mnozí z jejich autorů jsou součástí naší soudobé výtvarné scény. Rovinu přátelských vztahů zastupuje videodokument s rozhovory s bývalými členy MPVU.

Retrospektivní část výstavy je propojena s aktuálním edukačním programem, oslovujícím návštěvníka výstavy k aktivní účasti a reakci na jednotlivá témata výstavního projektu, čímž je navazováno na původní ideu sdružení.

Výstava i publikace, vydávaná u příležitosti výstavy, vychází především z výzkumu archivu Domu umění města Brna, archivu Jiřího Valocha, uloženého v Moravské galerii v Brně, archivu Igora Zhoře, za spoluúčasti majitelů dalších soukromých archivů.

Prostorové řešení: Barbora Klímová
Edukační aktivity: Romana Horáková, Lenka Trantírková
Foto: Michaela Dvořáková

Doprovodný program

Výtvarné studio online

Výtvarné studio online

15. 3. 2021 – 11. 4. 2021

Otevíráme virtuální výtvarné studio - workshop, v němž zájemci z řad veřejnosti mohou konzultovat svou tvorbu s umělci z výstavy Tady a teď!.

Komentovaná prohlídka a rozloučení s výstavou Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)

Komentovaná prohlídka a rozloučení s výstavou Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995)

23. 6. 2021 17:00 – 18:00

Zveme vás na komentovanou prohlídku výroční výstavy Mladí přátelé výtvarného umění (1960-1995).

Dům pánů z Kunštátu

Související


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Hlavní partneři

Česká televize

Partneři

GoOut

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Jihomoravský kraj


Zavřít
Loading...