Mimo rám: Umění, architektura a média v nejistých společenských souvislostech

7. 6. 2019 – 14. 6. 2019

Dům umění

Kolokvium propojující dva projekty Domu umění města Brna - výstavu Laterna magika a přehlídku umění ve veřejném prostoru BAO – sleduje společné téma role a ochrany umění a architektury druhé poloviny 20. století. Zabývá se důsledky změny společenského status quo, kdy se umění může posouvat kamsi mimo svůj původní rám. Zprostředkovává „nekonečná“ dilemata, plynoucí z nároků umělecké autonomie na straně jedné a společenské funkce umění na straně druhé.

Program:
I. blok
k přehlídce Brno Art Open. „Jsem závislý objekt“
10 h Zahájení kolokvia
10:15 – 12:30
• Café Utopia: Katarína Hládeková, Zuzana Janečková, Marika Kupková, Markéta Žáčková (kurátorský kolektiv aktuálního ročníku BAO)

• Petra Hlaváčková (historička architektury) : Co chránit a proč?
Vídeňsko-brněnská metodika památkové ochrany poválečných staveb
Ve Vídni před pár lety vznikla propracovaná metodika, která může pomoci jasně definovat, co je z hlediska architektonické formy, technologie a historie na stavbách vzniklých v druhé polovině 20. století jedinečné. Tento málo využívaný nástroj může pomoci nejen památkovým institucím, ale nabízí i argumenty v dialogu s politiky nebo městskými samosprávami o tom, co přesně je na ohrožených stavbách poválečné moderny hodnotné a které z nich a proč by měly zůstat zachovány.

 

II. blok
k výstavě Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace
13 h Příspěvky teoretické:
• Kateřina Svatoňová a Lucie Česálková:
Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky
Příspěvek se zaměří na podstatu Laterny magiky coby nového multimediálního tvaru, jež není dán pouze specifickou syntézou divadla, tance a filmu, ale i jako výsledek dialogu mezi postupy výstavní dramaturgie, výtvarného umění, scénografie, choreografie a nejnovějších technologií. Představí ji však také jako svébytnou instituci, jejíž chod a tvorbu na jedné straně ovlivňovala kulturně-politická rozhodnutí na vyšší úrovni a vize propagačního „zázraku na vývoz“, na straně druhé kolektiv velmi výrazných tvůrčích osobností. Laterna magika jako specifický fenomén, který překračuje nejrůznější hranice a je poznamenán mnoha ambivalencemi. Jeho uchopení komplikuje nejen pohyb mezi jednotlivými médii, ale také v prostoru a napříč časem – proměňující se kulturou a politickým uspořádáním naší země. Jeho uchování a vystavení zase nejasná mediální, umělecká a instituční pozice, časté stěhování různých částí archivu a zanedbávání péče o archiválie. Laterna magika se tak ukáže nejen jako specifické multimédium, ale i velmi komplikovaný příklad kulturního dědictví.

• Magda Španihelová – Tanec v Laterně magice
Příspěvek se zaměří na taneční složku multimediálních představení Laterny magiky jakožto specifického prostoupení tance, filmu aj. mediálních technologií. Zhodnotí možnosti a roli tance v programech Laterny magiky i konceptuální posuny choreografie. Nahlédne na vztah mezi performujícím tělem, filmovým obrazem i obrazem těla. Dotkne se také problematiky vystavování tance v galerii.

• Roman Berka: Digitální rekonstrukce multimediálních představení Laterny magiky jako součást dokumentace. Technologie a postupy.
Dokumentace multimediálních představení se ukazuje jako problém, který je výzvou i pro současné technologie, zejména z hlediska pořizování údajů a definování vztahů mezi nimi, a který není zcela uspokojivě vyřešen ani v mezinárodním měřítku. Multimediální představení reprezentuje útvar, který má nelineární strukturu, což představuje jisté technické nároky nejen při vlastním představení, ale i při pořizování jeho dokumentace. V příspěvku budou popsány některé typické problémy související se zpracováním digitálního obsahu popisujícího multimediální představení a prototypy řešení použitých na vybrané části představení Laterny magiky.

15 h Příspěvky umělecké:
• Michal Kindernay: Paměť zvukových obrazů
Prezentace instalace, která vznikla speciálně pro výstavu Laterna Magika a která zkoumá vztahy zvukových záznamů v kontextu jejich archivace, dekonstrukce a digitalizace. Instalace je metaforickým komentářem k procesu proměny magických zvuků a obrazů na magnetických či optických páskách v nekonečně variované digitální matérie. Autor představí dílo v kontextu své dosavadní tvorby.

• Jiří Žák: O Logice Magiky
Příspěvek rozebere uměleckou strategii a specifický způsob narace použitý při tvorbě video-eseje Logika Magiky. Autor zasadí toto dílo do kontextu vlastní umělecké praxe a dále osvětlí kritická východiska svého přístupu k aktualizaci historického odkazu Laterny Magiky.

• Markéta Kuttnerová: Solo pro VR
(Choreografie: Markéta Kuttnerová, tanec: Markéta Kuttnerová, technika: ČVUT IIM, produkce: NFA)
Solo je inspirované představením Odysseus z roku 1987 – konkrétně částí s názvem Kirké, rozdělené na pět základních fragmentů. Více než samotný děj zajímalo Markétu Kuttnerovou, jakým fyzickým a emočním procesem tanečnice prochází. Kirké je TOK, BOJ, KOLAPS, OHEŇ, HLAVA. Kirké je kouzelnice a v choreografii Solo je ztvárněna soudobým pohybovým slovníkem jako žena procházející pěti podobami. Každá část má svou kvalitu, rychlost a tvar pohybu. V Solu dochází jak k proměně postavy, tak i ke změnám prostředí díky spolupráci s animátorem Jozefem Mrvou, který scénu i finální podobu postavy Kirké vytvořil na základě nasbíraných dat. Využití virtuální reality pro Solo je vyústěním toho, čeho chtěla od svého počátku Laterna Magika dosáhnout. Děj diváka zcela obklopí a on se stává součástí choreografie.

16 h Moderovaný rozhovor: Zuzana Černá – Pavel Knolle: Instituce Laterna magika
po roce 1989
Kam zařadit multimédium, jako je Laterna magika, nebyla otázka jen pro autory a recipienty, ale i pro zřizovatele tohoto specifického divadla. Laternu si od jejího vzniku předávaly instituce jako Československý film, Státní divadelní studio nebo Národní divadlo. Porevoluční období napomohlo prosperujícímu souboru k osamostatnění a novým příležitostem, ovšem přineslo také výzvy v podobě rostoucí konkurence i způsobu financování. Jaký dopad měly tyto změny na podobu Laterny magiky a jaká je její budoucnost, dnes už opět pod křídly Národního divadla? Odpovědi na tyto otázky bude hledat vedoucí uměleckého souboru Laterny magiky Pavel Knolle v diskuzi moderované badatelkou Zuzanou Černou.

17 h Komentovaná prohlídka výstavy Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace s kurátorkami Kateřinou Svatoňovou a Lucií Česálkovou

 


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 14. 6. 2019


Zavřít
Loading...