Komentovaná prohlídka
Milena Dopitová: Příští zastávka je na znamení

14. 12. 2022 18:00 – 19:30

Dům umění

Milena Dopitová: Příští zastávka je na znamení

ZMĚNA: Vážení návštěvníci, Martina Pachmanová se bohužel dnešní prohlídky nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit. Výstavou provede ředitelka Domu umění Terezie Petišková.

Srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy Milena Dopitová: Příští zastávka je na znamení ve středu 14. prosince 2022 od 18 hodin. Výstavou provede kurátorka Martina Pachmanová.

O VÝSTAVĚ

Milena Dopitová je jednou z klíčových osobností současného českého vizuálního umění, jejíž práce výrazně rezonuje i v mezinárodním kontextu. Osobitost jejího díla spočívá ve schopnosti přesvědčivě vyjádřit složité aporie dnešního světa veskrze lapidární formou a propojit konceptuální východiska s rukodělností a silný, avšak nepatetický étos se smyslem pro výtvarný detail.

Multimediální projekt pro Dům umění města Brna Milena Dopitová pojímá monumentálně, nikoli však opulentně. Výstava reflektuje otázky udržitelnosti kulturní, národní i etnické identity, které dnes na západní civilizaci doléhají s mimořádnou intenzitou. Parafrázuje a mísí jazyk křesťanské, judaistické a arabské tradice – tedy kultur, které po staletí nejvýrazněji formovaly evropský „západ“ (ve smyslu okcidentu, nikoli poválečného uspořádání), a zároveň využívá prvky asociující obyčejnost, ale částečně i povrchnost života současné společnosti. Dopitová tak rozehrává působivé, téměř scénograficky pojaté asociativní „vyprávění“ o síle lidské paměti, o překonávání duality těla a mysli a v neposlední řadě i o nestabilitě dnešního světa.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...