Milan Houser

9. 3. 2016 – 1. 5. 2016

Barvometrie

Milan Houser

PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Barvometrie

Ve výstavě / Fotoportrét v prostoru, který možná ani neexistuje
Samostatný průzkum výstavy, společně si sdělujeme volné asociace s ní spojené. Opět zcela jiný zážitek hlavních výstavních sálů Domu umění! Máte-li mobil s fotoaparátem nebo fotoaparát, vezměte si ho určitě sebou do výstavy – pokusíme se zachytit výjimečnou atmosféru proměněných prostor Domu umění.

Barevná světla a tvary
Pomocí meotaru a barevných folií budeme doplňovat výstavu Milana Housera vlastními barevnými tvary a kompozicemi. Dotkneme se úvah na téma abstraktní vs. figurativní umění.

Papírová kompozice
Budeme si povídat o tom, co to vlastně barva je a jak se to děje, že vnímáme různé barvy. Barevnou kompozicí, vytvořenou tentokrát z barevných papírů, se pokusíme ozvláštnit také halu Domu umění. Budeme zkoumat barevné zákonitosti, sledovat, jak se barvy proměňují v závislosti na barvě svého okolí a jak se proměňuje daný prostor, a také naše pocity z různých barev.

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Barvometrie

Ve výstavě / Fotoportrét v prostoru, který možná ani neexistuje
Samostatný průzkum výstavy, společně si sdělujeme volné asociace s ní spojené. Opět zcela jiný zážitek hlavních výstavních sálů Domu umění! Máte-li mobil s fotoaparátem nebo fotoaparát, vezměte si ho určitě sebou do výstavy – pokusíme se zachytit výjimečnou atmosféru proměněných prostor Domu umění.

Barevná světla a tvary
Pomocí meotaru a barevných folií budeme doplňovat výstavu Milana Housera vlastními barevnými tvary a kompozicemi.

Papírová kompozice
Budeme si povídat o tom, co to vlastně barva je a jak se to děje, že vnímáme různé barvy. Barevnou kompozicí, vytvořenou tentokrát z barevných papírů, se pokusíme ozvláštnit také halu Domu umění. Budeme zkoumat barevné zákonitosti, sledovat, jak se barvy proměňují v závislosti na barvě svého okolí a jak se proměňuje daný prostor, a také naše pocity z různých barev.

Kde se vzalo abstraktní umění? A jaká je hranice mezi obrazem a objektem, mezi dvourozměrným a trojrozměrným uměním?
Krátká aktivita vztahující se k dějinám abstraktního umění a umění objektu. Kde se vlastně abstraktní umění vzalo a jak starý tvořivý princip to je? Žáci budou samostatně hledat souvislosti mezi konkrétními ukázkami z dějin umění a společně pak o nich uvažovat. Přemýšlet budeme také o prolínání obrazu a objektu, jak se tomu děje v případě Milana Housera.

Na fotografie z edukací se můžete podívat zde.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají všechny dny mimo pondělí, od 15. 3. 2016 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě malých skupin 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|112|106|96|98|92|59|99|116|108|36|112|108|100|109|96|41|98|121]

Vzdělávací oblast ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět / člověk a společnost, umění a kultura, člověk a příroda

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova

Klíčové pojmy:
vnímání barev, prostorová instalace, obraz-objekt, práce ve skupinách

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

Kdo vlastní fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem, ať si ho prosím vezme na program s sebou.


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě malých skupin 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|112|106|96|98|92|59|99|116|108|36|112|108|100|109|96|41|98|121]


Zavřít
Loading...