Milan Guštar a Slávo Krekovič: Audiovizuální performance

23. 4. 2024 18:00 – 20:00

Dům umění

Milan Guštar a Slávo Krekovič: Audiovizuální performance

Milan Guštar a Slávo Krekovič: Audiovizuální performance v rámci výstav Symbionti 2.0 a Beyond the Sound u příležitosti Brno Art Week 2024

SLÁVO KREKOVIČ: UNCANNY CANYON LIVE
Slávo Krekovič představí naživo materiál rozvíjející materiál aktuálního alba Uncanny Canyon, jehož koncept je založen na jednoduché myšlence: představte si improvizující algoritmický virtuální orchestr. Tradiční i rozšířené hrací techniky jsou použity volným způsobem mimo konkrétní styl – a lidskou hratelnost. Nejedná se taky o žádné skutečné hudebníky; místo dirigenta je tu jen někdo, kdo píše kód produkující zvuky a v případě potřeby zasahuje (způsobem, který by se dal většinou popsat jako "live coding" v jazyku SuperCollider) namísto teatrálních gest. Výsledkem je místy monumentální patos, který odlehčují nečekané hudební střihy. Lidský a generativní strojový proces jsou nerozlišitelné a prolínají se ve zvláštní smyčce.
https://krekovic.info
https://slavokrekovic.bandcamp.com

MILAN GUŠTAR: 210 A DALŠÍ SKLADBY PRO TÓNOVÉ GENERÁTORY
Kolem roku 1999 jsem se zabýval úvahami o tom, co by se stalo, kdyby se notové osnovy v partituře naklonily a všechny tóny by pak musely stoupat nebo klesat, podle toho jak by postupovali napříč notovými linkami. Nejprve jsem chtěl s využitím tohoto principu vytvořit několik krátkých skladeb, pak jsem začal celou věc systematicky prozkoumávat od jednotlivých tónů přes jednoduché souzvuky až po tisíce současně znějících zvuků. Zkoušel jsem i neustále se proměňující rytmické struktury, plynulé a nikdy nekončící změny tempa, nebo harmonie, které se spojitě mění. Při tom jsem se od původně zamýšlených krátkých skladeb dostal i k útvarům mnohem delším, z nichž některé mohou trvat mnoho hodin.
Nakonec vznikla řada studií nazvaných Flex, z nichž každá je založena na jednom nebo několika málo principech či strukturách, popsaných jednoduchým algoritmem, předpisem nebo grafem. Spojuje je i úspornost použitých prostředků, využití jednoduchých zvuků a formální čistota. Většinu z nich lze dobře znázornit graficky – součástí cyklu jsou i algoritmicky generované grafiky, které slouží jako partitury. Jednotlivé části je možné provádět samostatně, lze je použít jako stavební materiál pro vytvoření skladeb komplexnějších nebo lze v kompozicích využít pouze jejich principy.
V roce 1999 bylo příliš obtížné připravené skladby realizovat dostatečně přesně a v dobré zvukové kvalitě. Několik let zůstal cyklus pouze v konceptu, občas jsem se k němu vracel, přidával nové části a ty, o nichž jsem usoudil, že překračují vymezení cyklu studií, jsem v průběhu let vyřazoval a stávaly se z nich samostatné skladby.
Po roce 2005 jsem vybrané studie a kompozice začal „zhmotňovat" pomocí programu Csound a později jsem některé doplnil o animované grafické partitury, spektrogramy a další vizuální složky. Pro několik z nich jsem v programu SuperCollider vytvořil softwarové prostředí, které umožňuje jejich živé provádění.

Kompozice 210 vznikla při hledání možností, jak generovat různé typy šumu skládáním velkého počtu jednoduchých tónů. Název odkazuje na počet použitých zvukových generátorů. 1024 současně znějících tónů se sinusovým průběhem, jejichž frekvence tvoří geometrickou posloupnost, vytváří hluk se spektrem podobným spektru růžového šumu. Dokonalý řád je tak paradoxně stává původcem chaotického souzvuku.

Vstupné 50 Kč (pouze na místě)

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...