Michal Žilinský (SK)

17. 8. 2020 – 14. 9. 2020

Michal Žilinský (SK)

V tvorbe Michala Žilinského hrá podstatnú úlohu časovosť, nestálosť materiálnej podstaty vecí a existenciálna snaha uchovávať. Jeho dlhodobým záujmom sa stalo prostredie Domu, obdoba opusteného rodinného pamätníka na severozápadnom Slovensku, chradnúci mikrosvet neustále aktualizovaný nepriamymi vonkajšími ľudskými alebo prírodnými zásahmi. Jeho doteraz najcelistvejším výstupom mapujúcim ambivalentný časopriestor okolo Domu je videopoéma AULA: Areál univerzálnej latencie (CG film, 2018, 22´). V nepriamej náväznosti vznikajú ďalšie expanzie tohto areálu v sérii Fragmenty. Ide o virtuálne priestory totality v tandeme klasickej analógovej fotorealistickej kresby (Fragment 2B, 2017; Fragment 0, 2019).

Prežitú históriu miest, artefaktov a udalostí pretavuje do kresby a digitálnej animácie, pričom konfrontáciou statického média a pohyblivého obrazu v jednotnej inštalácii vytvára vypäté situácie rôznych časových línií. Témy, ktoré sa v jeho tvorbe vracajú, sú prechody medzi svetom vo vnútri a vonku a ďalej zvláštna topografia – intenzívne, vyčerpávajúce popisy miest. Nekompromisný prístup k technickému riešeniu prác má za následok, že každé miesto, ktoré tvorí, musí autor na nejaký čas pomyselne obývať. Sám pracuje so simulakrami postmodernej spoločnosti, ktoré sú často i samotným obsahom diel.

Je spoluzakladateľom a členom intermediálnej skupiny INSTITUT INSTITUT, ktorá združuje aktérov rôznych výrazov a médií v diskusii, kritike, výskume a súčasnej tvorbe so zámerom podpory vzniku a prezentácie individuálneho a kolektívneho diela.

Zavřít
Loading...