Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery

19. 4. 2017 – 11. 6. 2017

Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Edukační program Dívat se jako kameraman

V edukačním programu se budeme zabývat osobností Jaroslava Kučery, také obecně prozkoumáme, kdo je to vlastně kameraman, jak funguje filmový štáb, co všechno musí kameraman umět, vidět atd. Zaměříme se na Kučerovo netradiční vidění každodenního světa, a také na to, jakým způsobem ve svých filmech vyjadřoval konkrétní nálady a pocity. Sami pak budeme pracovat s vlastními emocemi.

1. Dívat se jako kameraman

Hned na úvod si ujasníme, zda všichni vědí, kdo to je kameraman, jaká je jeho práce a jaké nástroje v práci používá. Převtělíme se do filmových kamer a výstavu Jaroslava Kučery budeme zkoumat prostřednictvím objektivů, které si vyrobíme z papírových ruliček. Nejzajímavější záběr si pak každý „vyfotografuje“ – nakreslí na papír podobně, jako světlo kreslí do světlocitlivé vrstvy negativu, nebo čip a procesor ukládají elektronické výboje na paměťovou kartu, jako je tomu v digitálním fotoaparátu. Povíme si o jednotlivých záběrech, proč nás zaujaly, povídat si budeme i o výstavě celkově.

2. Co viděl Jaroslav Kučera, když chodil po městě?

Budeme se opět zamýšlet nad tím, kdo je to kameraman a co všechno jeho práce obnáší, jak ke své práci přistupoval Jaroslav Kučera a jak ho to ovlivňovalo i v osobním životě. Někdo sbírá obaly od čokolád, někdo motýly, jiný pokémony a někdo úplně jiný třeba fotografické a filmové obrazy světa kolem sebe. Jaké sbírky si vytváříme my? Víme, co je to filmový štáb a jak vznikají filmy, které můžeme vidět v kinech, v televizi nebo na internetu?

3. Pocity beze slov

Budeme si povídat o tom, jak se zrovna cítíme, jaké pocity se v nás zrovna skrývají, a také jaké jiné pocity můžeme zažívat. Jak můžeme mluvit o našich pocitech, jak je vyjadřovat? Jde to i beze slov? Co můžou vyjadřovat lidské tváře a těla? Mají svoje nálady i barvy? Můžeme mít nějaký pocit i z obrazu, který někdo namaloval nebo vyfotografoval? A natočil na kameru? Prozkoumáme, jak to dělal Jaroslav Kučera a také si to sami prakticky vyzkoušíme.

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 25. 4. 2017 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, filmová/audiovizuální výchova

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova,

Klíčové pojmy:
filmový štáb, kameraman, kamera, proces vzniku filmu, spolupráce, práce s videem/fotografií, vyjádření vlastních pocitů

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

V edukačním programu se budeme zabývat osobností Jaroslava Kučery, také obecně prozkoumáme, kdo je to vlastně kameraman, jak funguje filmový štáb, co všechno musí kameraman umět, vidět atd. Zaměříme se na Kučerovo netradiční vidění každodenního světa, které porovnáme s naším. Vytvoříme filmové štáby a natočíme krátké filmy.

1. Kdo byl Jaroslav Kučera a co sbíral

Samostatně si projdeme výstavu a pak společně uvažujeme nad tím, o kom výstava je a proč je vytvořená právě takto. Co viděl Jaroslav Kučera, když chodil po městě? Kdo je to kameraman a co všechno jeho práce obnáší? Jak ke své práci přistupoval Jaroslav Kučera a jak ho to ovlivňovalo v osobním životě? Jaké (vizuální) sbírky si vytváříme my a jak s nimi pracujeme?

2. Filmový štáb a tvorba hraného/experimentálního filmu

Budeme společně přemýšlet nad tím, co je to filmový štáb a jak vznikají filmy, které můžeme vidět v kinech, v televizi nebo na internetu. Důležitým předpokladem vzniku profesionálního filmu je spolupráce několika lidí, kteří zastávají v tvůrčím týmu svoji odbornou roli a zároveň velice schopně spolupracují – propojení jednotlivých filmových složek je právě hodně patrné na filmech, na nichž se Jaroslav Kučera podílel.
Rozdělíme se do skupinek a vytvoříme několik základních filmových štábů. Každý štáb pak vytvoří vlastní krátký film. V jeho rámci bude možné experimentovat i s vizuálními efekty – namísto digitálního způsobu je ale budeme vytvářet analogově, ručně.

3. Československá nová vlna aneb proč se koukat na staré filmy

Společně si budeme povídat o fenoménu zvaném československá nová vlna, k němuž náleží i slavné filmy Jaroslava Kučery. V čem jsou pro nás jeho filmy inspirativní? Sledujeme podobnost Kučerových soukromých filmových záběrů s dnešním videoartem? Proč, v čem spočívá?

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 25. 4. 2017 dále, 10–18 hod

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce, komunikační technologie

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
filmový štáb, kameraman, kamera, proces vzniku filmu, experiment, intermedialita, spolupráce, práce s videem/fotografií, československá nová vlna

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům pánů z Kunštátu
Dominikánská 9, Brno

Vstupné:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|104|97|98|92|56|97|117|108|36|109|106|101|109|96|38|96|122]


Zavřít
Loading...