Městské zásahy

25. 9. 2017 – 1. 10. 2017

Dům pánů z Kunštátu

Vernisáž výstavy návrhů na zlepšení konkrétních míst veřejného prostoru Brna.

Městské zásahy představují architektonické a urbanistické projekty, které si nikdo neobjednal. Vznikají z vnitřní či profesní potřeby jejich autorů. Potřeby poukázat na to, co v městském prostoru nefunguje, i když existuje řešení, jak by to fungovat mohlo; potřeby odhalit potenciál míst, kudy denně chodíme a často je ani nevnímáme.

Městské zásahy Brno 2016 byly vyhlášeny v dubnu 2016, do konce srpna téhož roku se sešlo na šedesát návrhů. Během září a října se v daných místech konaly happeningy a krátko-dobé intervence. Výstava představí část ze zaslaných návrhů formou modelů, doplněných o vizualizace, videa apod.
www.mestskezasahybrno.cz

Městské zásahy
27.9. – 29.10.2017
Kurátoři: Jakub Kořínek, Lenka Sedláčková
Více o výstavě.


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Vernisáž: 13. 9. 2017


Zavřít
Loading...