Performance
MEDIUM (Interspecifics) + CESTY PAPRSKU (Jiří Y Suchánek)

29. 5. 2024 19:30 – 21:00

Dům umění

MEDIUM (Interspecifics) + CESTY PAPRSKU (Jiří Y Suchánek)

Středa 29. května 2024 bude v Domě umění patřit audiovizuální performance v rámci doprovodného programu k výstavě Beyond the Sound. V průběhu večera vystoupí mexické uskupení Interspecifics, v Brně zastoupené Leslie Garcíou, a Jiří Y Suchánek, který je i kurátorem výstavy.

O VÝSTAVĚ

Mezinárodní výstava Beyond the Sound představuje současný přístup ke specifické a živé umělecké oblasti zvukového umění. Na zvuk nahlíží nikoliv jako na samostatnou estetickou formu, ale jako na médium sloužící k průzkumu a vyjevování zrakem mnohdy nepoznatelných jevů. Každý z vybraných umělců reprezentuje rozdílný přístup ve využití zvuku jako komunikačního média. Výstava zkoumá způsoby vzniku zvuků a také čtení sémantických kvalit, jaké s sebou přináší signálový řetězec. Od sonifikací planetárních jevů, jako jsou fluktuace telurických proudů mezi zemí a ionosférou (Ganchrow), Schumannovy rezonance (::vtol::) či změny elektrických potenciálů buněk (Interspecifics), přes mistrovsky zpracované terénní nahrávky zvukových krajin na hranicích tajících ledovců (Winderen), akustické jevy v kapalinových analogových počítačích nebo postupné destrukce datové paměti pomocí UV světla (Moser) až po neslyšitelný ultrazvuk způsobující imploze vzduchových mikro bublinek (Domnitch + Gelfand) – všechny vybrané instalace a objekty spojuje zájem inovativně zkoumat zvukem svět a podávat o jeho spletité komplexnosti a křehkosti vztahů efemérní, avšak důležitou zprávu. Vybraní umělci zároveň dbají i na vizuální projev, objektovou formu a chápou svoji práci jako komplexní, interdisciplinární a mnohdy technologicky i zcela průkopnickou.

Výstava je součástí multidisciplinárního festivalu FAUN realizovaného Zahradami soutoku, z.s., jehož koncertní část proběhne v termínu 12. až 13. 4. 2024 v divadle Husa na provázku a v Domě umění města Brna. Více informací na www.faunfestival.cz.

Projekt je realizován za finanční podpory Fondů EHP a Norska, 2014 – 2021. Partnery projektu jsou FaVU VUT, Norsk Jazzforum a Ponava Cafe & Radio.

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a primátorky města Brna Markéty Vaňkové.

Související


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...