Máté Elod Janky (HUN)

1. 3. 2022 – 30. 4. 2022

Máté Elod Janky (HUN)

Umělecká praxe Mátého Eloda Jankyho je úzce spjatá se zkušeností virtuality – zejména prostřednictvím práce s digitálními médii a materiálem nalezeným na internetu tak tlumočí nejednoznačné emoce v nahuštěných, přesto křehkých světech dlících v jak zvukové, tak vizuální oblasti. Jeho díla mohou být vnímána jako listy vytržené z kryptického deníku – po vizuální stránce se zajímá o rozvíjení osobní symboliky a mytologie skrze průzkum různorodých psychologických konceptů. Jeho obrazy mohou být mentálními mapami, vizuální reprezentací myšlenkových struktur s tvary, texturami a narativy nasáklými sebereflexí. Ve zvukové tvorbě ho zajímá improvizace, texturální myšlení, eklekticismus a hranice hudby. Je provozovatelem online labelu Daddypower Records, webového výstavního prostoru Balloon Tooth Gallery, na hudební scéně vystupuje obvykle pod jménem Alley Catss.

Zavřít
Loading...