Martin Zet: Sochař Miloš Zet - zdi, sokly a makety

27. 5. 2020 – 3. 6. 2020

Dům umění

Komentovaná prohlídka výstavy s Michalem Konečným a Markétou Žáčkovou.
Kapacita komentované prohlídky je omezená. Rezervace na: [obfuscate_1_|115|105|88|108|113|104|105|98|109|115|96|55|91|115|106|44|108|100|99|107|104|37|90|120] / 605 114 535. Během prohlídky budou dodržována aktuální hygienická opatření.

Martin Zet tematizuje svým dílem nedávnou totalitní historii, která není ani u nás, ani jinde v Evropě dosud uzavřena. Dotýká se stále bolestivého stavu českého kulturního prostředí, které sice vykazuje výraznou živost i velký tvůrčí potenciál, ale také patogenní rysy deformující naši kulturní paměť. Vědom si faktu, že nejlepší obranou proti potlačované paměti je paměť sama, sahá Martin Zet znovu po tematizaci díla svého otce, sochaře Miloše Zeta (1920–1995), spjatého s oficiální kulturou komunistického Československa. Zetova výstava přinese mimo jiné informaci o tvůrčím procesu, který vedl k sochařským realizacím jeho otce ve veřejném prostoru – od skic, které se snažil dopracovat v měřítku pro konkrétní situace, k jejich realizaci v materiálu, až po jejich odstraňování po roce 1989.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 3. 6. 2020


Zavřít
Loading...