Marius Kotrba

25. 9. 2024 – 2. 3. 2025

Dům umění

Kurátor/ka

Berthold Ecker, Jana Vránová

Marius Kotrba

Záměrem souborné výstavy Maria Kotrby je představit celoživotní sochařské a malířské dílo této významné osobnosti české výtvarné kultury přelomu 20. a 21. století s cílem komplexně postihnout jeho mimořádný umělecký odkaz. Pro retrospektivní výstavní soubor budou vybrány práce ze všech oblastí umělcovy tvorby s důrazem na jejich souvislosti. Od počátečního období zůstával ústředním námětem Kotrbova díla člověk; inspirativní pro něj byly aktuální podněty vycházející z každodenního života, osobní prožitky, civilní témata symbolizující mezilidské vztahy. Ve své tvorbě se soustředil na duchovní hodnoty ovlivňující lidské bytí. V jeho díle lze sledovat vývoj výrazových prostředků a tvarosloví, směřování k lapidárnímu zjednodušení forem, aniž by se přitom vytrácela předmětnost. Napětí a emocionální náboj je vlastní všem oblastem jeho tvorby – plastikám, reliéfům, malbám i kresbám. Koncentrací na podstatné a soustředěním na intenzitu dosáhl Kotrba ve svých dílech obecné platnosti a nadčasových hodnot. Výstava zdůrazní hlavní aspekty jeho celoživotního uměleckého směřování nejen v rámci české kulturní scény, ale i v souvislosti s vývojem evropského umění od 80. let minulého století. Tento přístup umožní spolupráce se zkušeným vídeňským kurátorem Bertholdem Eckerem. Poprvé tak bude poskytnut nový pohled na Kotrbovu tvorbu nejen v kontextu české výtvarné kultury. Díky projektu budou uveřejněny okolnosti, které vedly jak ke vzniku plastiky Spravedlnost, která stojí před Správním soudem v Brně, tak řady jen uvažovaných, ale nerealizovaných soch pro centrum města. Výstavu doprovodí vydání monografie, kterou Dům umění připravuje ve spolupráci s ostravským Domem umění a Galerií hlavního města Prahy.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Partneři

Quatro print

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

vyletnik.cz

České galerie

A2

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...