Zdena Kolečková
Lyrická mezihra

30. 4. 2013 – 26. 5. 2013

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Michal Koleček, František Kowolowski

Lyrická mezihra

Zdena Kolečková (1969) je výtvarnou umělkyní, která se v průběhu 90. let 20. století objevila na výtvarné scéně jako součást tzv. ústeckého nekonceptuálního okruhu. Její práce mají často apelativní, až proklamativní vyznění, které rezonuje s ekologickou devastací „měsíční krajiny“ Podkrušnohoří, sociálními aspekty tamní společnosti či historickými a politickými souvislostmi pramenícími z národnostních konfliktů a ideových dogmat. V mnoha momentech se však se však všechny naznačené roviny tvorby vzájemně protínají a vytvářejí

tak jakousi mentální topologickou síť. Její tvorba osciluje v rodinných příbězích s výrazným vizuálním převyprávěním dávných příběhů. Autorka používá média fotografie, instalace, videa či malby.


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...