Lina Dehťarjova (UA)

15. 3. 2019 – 15. 5. 2019

Lina Dehťarjova (UA)

Lina Dehťarjova je umělkyně, urbanistka a badatelka zaměřující se na dějiny architektury. Magisterský titul získala na Akademii umění ve Lvově, bakalářský v oboru designu má z Vysoké školy umění v Užhorodě. Spoluzakladatelka nevládní organizace Užhorodská moderna a stejnojmenného vzdělávacího a výzkumného online projektu (2016). Spoluzakladatelka vzdělávacího a památkářského projektu Zachraňte Užhorod. Spoluzakladatelka vzdělávacího projektu na zachování a obnovu užhorodských požárních hydrantů z meziválečného období „1930“. Protagonistka vzdělávacích akcí pro veřejnost - přednáška „Užhorod ve světovém kontextu“ a procházky po užhorodských čtvrtích z meziválečného období. Podílí se na publikacích, výstavách a projektech: příručka „Pokyny pro městský design v Užhorodu: Pravidla chování v historickém prostředí“, výstava „Architektura Užhorodu: období Rakouska-Uherska“, flash mob výstava „Zachraňte užhorodské kino“, výzkumný projekt „Mapa moderny v Užhorodu“. Účastní se mezinárodních konferencí zaměřených na architekturu a ochranu kulturního dědictví a aktivně na nich vystupuje. Členka poradního sboru při odboru ochrany kulturního dědictví krajského úřadu. Spoluautorka návrhu na zařazení modernistické čtvrti Malyj Galagov na seznam uchazečů o zápis na seznam UNESCO.

Lina Dehťarjova je autorkou projektu Užhorodský architektonický manuál (http://am.umodernism.com/ua/), jehož vznik byl přímo inspirován Brněnským architektonickým manuálem (www.bam.brno.cz).

Zavřít
Loading...