Přednáška
Ladislav Jackson: Architektka Liane Zimbler

8. 6. 2023 17:00 – 18:30

Dům umění

Ladislav Jackson: Architektka Liane Zimbler

Srdečně zveme na přednášku historika umění a architektury Ladislava Jacksona o architektce a designérce s českými kořeny Liane Zimbler a její jediné realizaci v meziválečném Brně.

LIANE ZIMBLER (1892—1987) proslula jako jedna z těch designérek a designérů, které a kteří přispěli stylem vídeňských moderních interiérů do kalifornského modernismu poloviny 20. století, protože v roce 1938 emigrovala s celou rodinou do Los Angeles. Krátce před tím zanechala v Brně jedinou známou realizaci v českých zemích: interiér vily, již si pronajal obchodník Robert Plaček. Interiérové návrhy Zimbler jsou současně nejrozsáhlejším konvolutem autentických kreseb, který se v její pozůstalosti zachoval. Přednáška představí tuto jedinečnou a zapomenutou realizaci Zimbler v Brně, současně ji ale ukáže v širším kontextu tvorby designérky, protože v ní uplatnila řadu principů, jimiž se odlišovala od svých současníků ve Vídni a později i v Kalifornii.

LADISLAV JACKSON je historik umění a architektury, přednáší na Fakultě výtvarných umění a Fakultě architektury VUT v Brně. Přednáší dějiny globálního i lokálního umění 20. století, dějiny architektury 20. století ve Spojených státech a kritickou teorii (gender a queer studia, kritickou rasovou teorii). Je autorem řady knih, naposled Mýtus architekta: Jan Kotěra 150 (2021), připravuje knihu Filozof struktur: Architekt a inženýr Jaroslav J. Polívka (vyjde 2023) o tvůrci, který v roce 1939 emigroval z Československa do sanfranciského zálivu, a v roce 2023 zahájil výzkum života a díla další expatky z českých zemí do Kalifornie Liane Zimbler.

Vstupenky jsou v prodeji napokladně Domu umění města Brna nebo prostřednictvím smsticket.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...