Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

22. 3. 2023 – 9. 4. 2023

Dům pánů z Kunštátu

Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

Výstavu pořádá Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Domem umění.

Stávající předprostor Domu umění není pro potřeby moderní instituce příliš vyhovující. Jeho podoba je výsledkem nejrůznějších úprav, ke kterým docházelo v průběhu více než 110 let existence brněnské kunsthalle. Autor poslední rekonstrukce Domu umění, architekt Petr Hrůša, si nutnost změny uvědomoval, ale i přes jeho snahu nebyla úprava předpolí realizována. Tato situace by se ale měla v brzké budoucnosti změnit, neboť Brno prostřednictvím Kanceláře architekta města Brna přistoupilo v poslední třetině roku 2022 k vyhlášení architektonicko-krajinářské soutěže. Jejím cílem bylo získat návrhy uspořádání jak prostoru kolem Domu umění, tak přilehlého parku Koliště I, které by odpovídaly potřebám galerie současného umění a vytvořily prostranství vhodné k volnočasovým aktivitám a odpočinku.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu představí jednotlivé návrhy, které byly do soutěže přihlášeny, včetně vítězného projektu od architektonického ateliéru M2AU. V rámci doprovodného programu proběhnou ve čtvrtek 30. března prezentace oceněného ateliéru a přednáška Jany Kořínkové o výtvarných realizacích, vzniklých ve vztahu k Domu umění na Malinovského náměstí. Pro podrobnější informace sledujte web a sociální sítě Domu umění.

Výstava se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.

foto: Michaela Dvořáková

Doprovodný program

Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

Krajinářsko-architektonická soutěž na předprostor Domu umění a park Koliště I

21. 3. 2023 18:00 – 21:00

Srdečně zveme na zahájení výstavy v úterý 21. března od 18 hodin v Domě pánů z Kunštátu.

Dům pánů z Kunštátu

Prezentace oceněných ateliérů a přednáška Jany Kořínkové

Prezentace oceněných ateliérů a přednáška Jany Kořínkové

30. 3. 2023 18:00 – 20:00

Dům pánů z Kunštátu


Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9

Brno

Partneři

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Kdykde

vyletnik.cz

České galerie

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...