Karel Otto Hrubý - fotograf, pedagog, teoretik

6. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Karel Otto Hrubý - fotograf, pedagog, teoretik

PRO PRVNÍ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Krájená krajina
V edukačním programu poznáme osobnost významného brněnského fotografa Karla Otty Hrubého. Ponoříme se hlouběji do doby dětství našich babiček a dědečků. Z jeho rozstříhaných krajin vytvoříme krajiny nové, které zabydlíme novými objekty a bytostmi.

1. Svět K. O. Hrubého
Na výstavě se ocitneme ve starém černobílém světě díky dokumentárním fotografiím pana Hrubého, který citlivě fotografoval dění kolem sebe od 40. do 70. let. 20. století. Vyzkoušíme, jestli nám do oka padne nějaká fotografie a pokusíme se pojmenovat proč. Co víme o době, kterou pan Hrubý fotografoval, z povídání babiček a dědečků nebo našich rodičů?
15 min

2. Všední den
Zaměříme pozornost na fotografie z konce 50. let, které zachycují běžné všední události. Vzpomeneme si na podobné situace ze svého života? Taky si čteme společně před spaním? Chodíme na procházky do trochu tajemné městské přírody? Jezdíme tramvají a po večerní koupeli si češeme vlasy? V čem je to dnes jiné?
10 min

3. Krájená krajina
Dále nás budou zajímat autorovy fotografické krajiny. Prostřednictvím koláže je proměníme v nové podivuhodné světy, které zabydlíme vlastními kreslenými a vystřihovanými bytostmi, věcmi, stroji, čímkoliv. Prostřednictvím tabletů můžeme v krajině rozehrát animovaný příběh.
50 min

4. Kouzelné papíry
V souvislosti s průzkumem základních fotografických principů budeme vytvářet fotogramové kompozice, k nimž použijeme nabídnuté předměty nebo si najdeme přírodniny v blízkém okolí Domu umění. Fotopapíry osvítíme pouze přirozeným světlem z oken, lektorky papíry ustálí a vyperou.
15 min

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 11. 12. 2017 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]

Vzdělávací oblasti ZŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, filmová/audiovizuální výchova

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
analogová fotografie, fotogram, koláž, fotografie krajiny

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková

PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY

Krájená krajina a živý jukebox
V edukačním programu poznáme osobnost významného brněnského fotografa Karla Otty Hrubého a celou řadu jeho skvělých fotografií, které se pokusíme popsat a charakterizovat a také srovnávat s tím, jak podobné náměty fotíme dnes. Hlouběji se budeme zabývat námětem světla – základním fotografickým principem. A protože K. O. Hrubý byl taky jazzman, zbude nám chvilka na trochu hudby.

1. Jaký byl Karel Otto Hrubý?
Co se můžeme dozvědět o samotném autorovi na základě jeho díla? Co všechno KOH fotografoval? Je nějaká souvislost mezi jeho jazzovým hraním a jeho fotografiemi? Jaké fotografie nás nejvíc oslovují a proč? Jaké asociace se nám s nimi spojují? Jak se fotografovalo dřív a jak dnes? Budeme samostatně i společně přemýšlet nad všemi těmito otázkami. Ukážeme si typy fotoaparátů, s kterými se fotografovalo v době K. O. Hrubého.
15 min

2. Světlo a jiné náměty
Pokusíme se společně charakterizovat jednotlivé náměty Hrubého fotografií. Některé z nich nás budou inspirovat k samostatné tvorbě – zejména to bude námět světla. S využitím tabletů a mobilních telefonů budeme fotografovat světelné situace, které objevíme v Domě umění a nejbližším okolí. Fotografie si promítneme přes projektor nebo uspořádáme výstavku displayů.
30 min

3. Krájená krajina
Dále nás budou zajímat autorovy fotografické krajiny. Prostřednictvím koláže je proměníme v nové podivuhodné světy, které zabydlíme vlastními kreslenými a vystřihovanými bytostmi, věcmi, stroji, čímkoliv. Prostřednictvím tabletů můžeme v krajině rozehrát animovaný příběh.
30 min

4. Živý jukebox
K dispozici budeme mít gramofon a staré gramodesky z některých období tvorby K. O. Hrubého (60. – 80. léta). Prostřednictvím hudby se můžeme na chvíli přenést v čase zpět.

5. Fotogramy na okně
V souvislosti s průzkumem základních fotografických principů budeme vytvářet fotogramové kompozice sestavené z nejrůznějších předmětů a nalezených přírodnin v okolí Domu umění. Fotopapíry osvítíme pouze přirozeným světlem z oken, lektorky papíry ustálí a vyperou.
15 min

Délka trvání:
90min, nebo podle domluvy; programy probíhají od 11. 12. 2017 dále, 10–18 hod

Cena:
400 Kč za skupinu, v případě skupiny menší jak 15 dětí 20 Kč za žáka, kontakt pro objednání: [obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]

Vzdělávací oblasti ZŠ/SŠ:
člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura, filmová/audiovizuální výchova, člověk a svět práce

Průřezová témata:
osobnostní a sociální výchova

Klíčové pojmy:
analogová fotografie, fotogram, koláž, světlo a stín, poezie všedního dne

Lektorují:
Romana Horáková, Lenka Sedláčková


Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno

Kontakt:
[obfuscate_1_|100|91|109|98|92|98|92|56|91|112|108|36|109|100|96|109|96|38|90|117]


Zavřít
Loading...