Karel Otto Hrubý - fotograf, pedagog, teoretik

6. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Dům umění

Kurátor/ka

Lukáš Bártl, Antonín Dufek, Jana Vránová

Karel Otto Hrubý - fotograf, pedagog, teoretik

K. O. Hrubý byl významnou osobností soudobé české fotografie, pedagogem, kurátorem a recenzentem výstav, autorem literatury o fotografii, organizátorem přednášek, dílen a výstav v oblasti amatérské fotografie. Od jeho narození uplynulo v roce 2016 sto let. Jeho odkaz nyní připomíná souborná výstava, jejíž koncepce vychází z hlavních tematických oblastí a názorových okruhů fotografického díla K. O. Hrubého. Soustřeďuje se jak na jeho počátky, kdy navazoval na tradice české meziválečné avantgardní fotografie, tak na hlavní etapy jeho fotografické produkce., jejíž tematický záběr byl velmi široký - na výstavě je zastoupena jak živá fotografie, portréty, krajina, momentky s motivy každodenního života, fotografie města v jeho proměnách, divadelní a aranžovaná fotografie. Výstavní soubor naznačuje vývoj a hlavní etapy díla K. O. Hrubého v kontextu s dobovými stylovými trendy i aktuální společenskou situaci.

Od konce 50. let K. O. Hrubý velmi angažovaně ovlivňoval brněnskou fotografickou scénu – profesionální i amatérskou byl, spoluzakladatelem brněnské fotografické skupiny VOX. Vedl a výrazně formoval výuku na oddělení fotografie Školy uměleckých řemesel v Brně (1951 – 1977), zastával klasické hodnoty černobílé fotografie, cit pro výtvarný řád a specifika média fotografie, myšlenkovou sdělnost. K. O. Hrubý byl jedním ze zakladatelů Svazu českých fotografů, Školy výtvarné fotografie SČF (později Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě), organizoval činnost Klubu fotografů města Brna.

Jeho celoživotní tvorba a přínos české fotografii zatím nebyl dostatečně zpracován, neexistuje monografie, postihující jeho tvorbu v dobových souvislostech a její význam v kontextu české fotografie. Na tuto skutečnost reaguje projekt Domu umění města Brna retrospektivní výstavou se zápůjčkami fotografií z veřejných i soukromých sbírek a také vydáním publikace.

Výstava se koná s finanční podporou Státního fondu kultury a pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Doprovodný program

Karel Otto Hrubý + Tadeáš Kotrba

Karel Otto Hrubý + Tadeáš Kotrba

5. 12. 2017

Dům umění

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

10. 1. 2018

Lukáš Bártl, Miloš Budík

Dům umění

Všední den

Všední den

20. 1. 2018 – 21. 1. 2018

Dům umění

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

24. 1. 2018

Miroslav Myška, Jana Vránová

Dům umění

Krájená krajina

Krájená krajina

28. 1. 2018

Dům umění

Jak učit fotografii?

Jak učit fotografii?

15. 2. 2018

Dům umění

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

KAREL OTTO HRUBÝ – fotograf, pedagog, teoretik

21. 2. 2018

Antonín Dufek, Pavel Dias

Dům umění

Poezie všedního dne

Poezie všedního dne

22. 2. 2018

Dům umění

SVĚTLO-TVAR-POHYB VE FOTOGRAFII

SVĚTLO-TVAR-POHYB VE FOTOGRAFII

24. 2. 2018

Dům umění


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 5. 12. 2017

Partneři

Art+antiques

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Railreklam

Turistické informační centrum města Brna

Brno Expat Centre

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno

Státní fond kultury


Zavřít
Loading...