Přednáška
Jiří Jung: Sbírka moderního umění knížat Lichnovských

2. 11. 2022 18:30 – 19:30

Dům umění

Jiří Jung: Sbírka moderního umění knížat Lichnovských

Umělecké sbírky slezského knížecího rodu Lichnovských, soustředěné dnes na zámku Hradec nad Moravicí, obsahují kromě cenné kolekce starého umění rovněž soubor děl moderních. Ten představuje svým rozsahem a kvalitou dodnes (i po četných ztrátách) mimořádný celek. O jeho vybudování se zasloužil v první třetině 20. století Karl Max Lichnovský a jeho manželka Mechtilde. Lichnovský během svého politického působení v Berlíně důvěrně poznal tamní kulturní život včetně umělecké scény. Do sbírek se tak dostala hodnotná díla německých i zahraničních autorů, především stoupenců postimpresionismu a expresionismu (Liebermann, Kolbe, Brockhusen, Marc, Geiger, Kokoschka, Picasso ad.). S řadou umělců navázal manželský pár i úzké přátelské vazby. Zjevná otevřenost moderním uměleckým směrům souzněla také s liberálními politickými názory knížecího páru, tak vzácnými v konzervativním prostředí pruské vysoké aristokracie.

Přednášející: PhDr. Jiří Jung, Ph. D.

Přednášku budete moci zhlédnout také zpětně na YouTube.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...