Jiří Kovanda
Ještě jsem tu nebyl

7. 2. 2014 – 6. 4. 2014

Dům umění

Kurátor/ka

Adam Dominik

Ještě jsem tu nebyl

První rozsáhlá retrospektiva významného českého současného umělce Jiřího Kovandy na domácí půdě vznikla předevńím díky péči polského muzea současného umění ve Vroclavi (Muzeem Współczesne Wrocław) a jeho snaze systematicky představovat a zpracovávat mimořádné autory střední Evropy. Kurátor vroclavské výstavy, milovník českého umění Adam Dominik, pro monumentální výstavní prostor Domu umění města Brna výběr děl Jiřího Kovandy jeńtě oproti polské verzi výrazně rozńířil. Představovaný soubor děl pocházel předevńím ze soukromých sbírek Francie, Rakouska a Čech, čítal okolo sto padesáti artefaktů a informoval jak o rané, tak současné podobě tvorby autora. Výstava můņe být zároveň chápána jako zpráva o mimořádném zájmu privátních sběratelů o Kovandovo dílo, který kontrastuje s marginálním zastoupením autora ve sbírkách státních a městských.

foto: Michaela Dvořáková


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...