Jasmin Schaitl

15. 11. 2017 – 15. 12. 2017

Jasmin Schaitl

Jasmin Schaitl je umělkyně a performerka, která v roce 2012 absolvovala Univerzitu aplikovaných umění ve Vídni. Od roku 2011 se na mezinárodní úrovni profiluje jako solo-performerka, vizuální umělkyně, kurátorka skupinových performancí, vede workshopy a interdisciplinární projekty a také přednáší. V roce 2014 získala stipendium START v oboru divadla od rakouského Úřadu spolkového kancléře. Od roku 2014 také spolupracuje s umělci z různých disciplín, jako je choreografie, zvuk a vizuální umění. Své performance a výstavy prezentovala v mnohých světových institucích, jako například v bruselském divadle KAAI, v berlínském Centru moderního umění KINDL, v muzeu Ex Teresa de Arte Actual v Mexico City, ve varšavském Centru současného umění Zamek Ujazdowski, v bostonském divadle Moebius v USA, v Centru současného umění Fabrica v britském Brightonu, na expozici v jihokorejském prostoru SeMA NANJI a zúčastnila se i mnoha mezinárodních festivalů performance, například na polském festivalu Konteksty v Sokoloswku, na benátském Dnu umělecké performance, na festivalu Tempting Failure v britském Bristolu nebo na vídeňském festivalu imagetanz Brut.

Ve svých převážně meditativních metodách práce kombinuje minimalismus, redukci, přesnost a velkou míru koncentrace. Její práce v různých médiích nastiňuje problematiku neustálého balancování mezi existujícími juxtapozicemi, například: přítomnost – absence, začátek – konec, trvání – okamžik, lehkost – tíha. Dále její přístup a zájem o práci s časem nabízí další možnou zkušenost individuálního vnímání času. V kontrastu k uspěchané společnosti tak nabízí nové uvědomění si plnosti uvnitř prázdnoty, ocenění nenápadnosti. Skrze čirou oddanost jednomu tématu podtrhuje podceňovaný význam krásy v detailech.

V rámci její rezidence se uskutečnil workshop 15. 12. - více zde.

www.jasminschaitl.com
collaboration.jasminschaitl.com
www.vimeo.com/jasminschaitl
www.facebook.com/jasmin.sminfinito

Zavřít
Loading...