Hugo Táborský
Hugo Táborský: Seriální abstrakce

12. 12. 2018 – 24. 2. 2019

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Kurátor/ka

Jaroslav Anděl

Hugo Táborský: Seriální abstrakce

Brněnský umělec Hugo Táborský (1911 - 1991) je známý svou avantgardní fotografickou tvorbou z 30. let minulého století, méně známá je však jeho užitková grafika hlásící se k mezinárodnímu hnutí tzv. nové nebo funkcionalistické typografie. Jeho volná malířská tvorba z první poloviny 30. let, kterou tvoří seriální řady abstraktních kompozic, zůstala doposud zcela neznámá, přestože je pozoruhodná i v mezinárodním kontextu. V českém umění má nejblíže k sérii kvašů Františka Kupky ze stejné doby s názvem Abstrakce. Táborského geometrické kompozice vznikaly v úzké souvislosti s jeho studiem na Škole uměleckých řemesel v Brně a s jeho fotografickými a zejména grafickými kompozicemi, jak svědčí i série prací zkoumající kompoziční možnosti geometrických tvarů písma a nacházející se tak na rozhraní mezi volnou a užitou tvorbou. Tyto studie spolu s čistě abstraktními kompozicemi obohacují obraz českého meziválečného umění o dosud málo zastoupenou stylovou polohu seriální geometrické abstrakce.

Doprovodný program

Seriální abstrakce

Seriální abstrakce

3. 12. 2018 – 11. 12. 2018

Hugo Táborský

út – ne 10 – 18 h

Dům umění

Hugo Táborský: Seriální abstrakce

Hugo Táborský: Seriální abstrakce

9. 12. 2018 – 12. 12. 2018

út – ne 10 – 18 h

Dům umění, Galerie Jaroslava Krále


Dům umění, Galerie Jaroslava Krále

Malinovského nám 2

Brno

Vernisáž: 11. 12. 2018

Partneři

Art+antiques

A2larm

Artmap.cz

Artalk.cz

Kam v Brně

Artikl

Turistické informační centrum města Brna

Sponzoři

Ministerstvo kultury

Statutární město Brno


Zavřít
Loading...