HI-TECH UMĚNÍ 1996

14. 10. – 27. 10. 1996

Dům umění

DU 1035

Kurátor/ka

Jennifer DeFelice, Tomáš Ruller

HI-TECH UMĚNÍ 1996

Vystavující umělci

Steina Vasulka, Hana Daňková, Federico Díaz, Richard Fajnor, Jennifer de Felice, Stanislav Filip, Michal Gerža, Pavel Hart, Martin Janíček, Milan Kaliňák, Monika Karasová, Pavel Kopřiva, Marek Mařan, Marian Palla, Peter Rónai, Luděk Skočovský, Nadja Slováková, Jindřich Sládek, Lucie Svobodová

Obsah archivní složky

pozvánka, doprovodný program výstavy – leták, katalog, plakát, provozní korespondence, recenze v tisku, poznámky, portfolio STEINA, plakát (1995), prospekt FAVU, 1996–1997

Katalog

HI-TECH UMĚNÍ 1996: Dům umění města Brna, 17. – 27. 10. 1996 / Brno: Silicon Graphics, 1996. – 62 s., DU 1035

Poznámka

V roce 1996 proběhla v Domě umění města Brna třetí výstava ze série pravidelných každoročních mezinárodních výstavních projektů a sympozií s názvem Hi-tech umění, které v letech 1994 - 1997 pořádal ateliér Video-Multimedia-Performance (pod vedením Tomáše Rullera) z brněnské Fakulty výtvarných umění při VUT ve spolupráci a za podpory americké technologické společnosti Silicon Graphics Systems, Moravské galerie (1994), Moravského muzea, CED (1996) a Domu umění města Brna (1996 a 1997). Pojem Hi-tech, v devadesátých letech používaný pro označení nejvyspělejších technologických přístrojů, elektroniky a médií, měl na výstavách prezentovat aktuální českou i mezinárodní tvorbu umění nových médií vznikající za použití nejnovějších technologií. Výstava Hi-tech umění 1996 s podnázvem Allvision byla uvedena v době konání mezinárodního veletrhu výpočetní techniky Invex na brněnském Výstavišti a byla koncipovaná, oproti předchozímu ročníku, jako početná kolektivní přehlídka českých a slovenských audiovizuálních umělců a studentů, ale především poprvé ve střední Evropě prezentovala samostatnou retrospektivní přehlídku videí a audiovizuálních instalací Steiny, mezinárodní umělkyně a životní partnerky Woodyho Vašulky, jež společně patřili mezi světové průkopníky videoartu. Retrospektivu Steiny bylo možné uspořádat díky přátelským vztahům a několikaleté spolupráci kurátora Tomáše Rullera s manželi Vašulkovými, který pro prezentaci v Brně získal řadu důležitých a složitých instalací: rozměrné imerzivní instalace Borrealis (1993) a Pyroglyphs (1995), multikanálová videa Tokyo Four (1991), The West (1983), audiovizuální dílo Vocalization (1990) a komplexní multikanálové audiovizuální instalace Ptolemy (1990) a Allvision (1976), po níž byla pojmenována celá přehlídka. Některé z těchto děl byly v následujícím roce převzaty a vystaveny Milošem Vojtěchovským ve Veletržním paláci v Praze. Dílo Steiny oslovilo širokou veřejnost i recenzenty, kteří oceňovali Steininu práci s médiem, v níž se neklade důraz na technickou stránku, ale spíše na utváření svébytného vizuálního a uměleckého jazyka. Pro českou a slovenskou prezentaci vybrali kurátoři díla, která vznikala s využitím výpočetní techniky, a pro která digitální technologie neznamenají estetický prostředek, ale “multidimenzionální pole kreativních možností”. Jednalo se především o experimentální a studijní práce v rozpětí od videí, fotografií, tisků po multimediální instalace; samostatnou sekci pak tvořil WorldWideWeb, kde návštěvníci mohli využít počítačovou myš pro vstup do internetového rozhraní a realizaci vlastních výtvarných prací v grafických programech. Výstava byla doplněna bohatým doprovodným programem, s týdenním sympoziem zahrnujícím hudební, zvukové koncerty, performance, básnické výstupy, prezentace, dětský workshop a každodenní promítání filmů se speciálními počítačovými efekty. (MS)

Obrazová příloha

Copyright 2024 Dům umění města Brna


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...