Hi 5!

5. 2. 2013 – 10. 3. 2013

Dům umění

Umělci

Anne-Claire Barriga, Jana Butzke, Aleš Čermák, Hana Čichoňová, Vojtěch Fröhlich, Zuzana Gámerová, Jakub Geltner, Miroslav Hašek, Jiří Hladík, Ivana Hrončeková, Matyáš Chochola, Markéta Jáchimová, Barbora Kleinhamplová, Michal Kohút, Martina Lišková, Alexander Lyakhovich, Vojtěch Maša, Štěpánka Paseková, Libor Ptáčník, Martina Růžičková, Kateřina Sudolská, Viktor Takáč, Ladislav Vondrák, Aleksandrina Yordanova

Hi 5!

Výstava reprezentativním způsobem zmapovala současnou tvorbu studentů výtvarného umění. Výstavní projekt byl připravován zahraničními kurátory ve spolupráci s pěti českými uměleckými vysokými školami, případně jejich fakultami, které realizují výuku výtvarného umění – Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě. Představila na 30 studentských prací a byla doplněna o doprovodný a popularizační program pro veřejnost. Příprava a realizace výstavy byla součástí dvouletého Centralizovaného rozvojového projektu „Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách“, jenž je řešen v letech 2012 až 2013.


Dům umění

Malinovského nám 2

Brno


Zavřít
Loading...